Så här söker du

Du kan ansöka till Helsingfors universitets utbildningsprogram på kandidat- och magisternivå i den gemensamma ansökan till högskolorna. Ansökan ska göras i ansökningstjänsten Studieinfo.fi.

  • Läs noggrant de anvisningar som gäller utbildningen du söker till.
  • Fyll i din ansökan omsorgsfullt.  
  • Gör upp en prioritetsordning för utbildningarna du söker till.
  • I den gemensamma ansökan kan du söka till högst sex olika utbildningar (ansökningsobjekt).

I den gemensamma ansökan till högskolorna erbjuds du en studieplats vid den utbildning som du har prioriterat högst och som du har tillräckliga antagningspoäng för. Du kan endast ta emot en studieplats.

Kom ihåg att du inte kan ändra, ta bort eller lägga till ansökningsobjekt efter att ansökningstiden har gått ut.

När du har skickat din ansökningsblankett får du en bekräftelse per e-post. Kontrollera att du får e-postbekräftelsen inom 24 timmar efter att du skickat ansökan. Kom också ihåg att skicka de efterfrågade bilagorna till högskolan i tid.

En sökande som inte har visat sin ansökningsbehörighet kan inte bli antagen till utbildning.

Om du från Studieinfos webbplats loggar in på Min Studieinfo ser du din ansökningsblankett och vilka bilagor du ska lämna in. Begäranden om bilagor skickas också till den e-postadress du har uppgett i din ansökan.

Lämna inte din ansökan till sista minuten.