Så här söker du

Du kan söka till Helsingfors universitets finskspråkiga och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram i vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna. Till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor’s programme in Science söker man i en separat antagning som ordnas samtidigt som den gemensamma ansökan. Man söker till utbildningsprogrammen i Studieinfo. I Studieinfo finns också antagningsgrunderna för alla undervisningsprograms ansökningsmål, d.v.s. information om på vilka grunder sökande antas till utbildningsprogrammen.

Gör så här för att söka

  • Läs noggrant de anvisningar i Studieinfo som gäller utbildningarna du vill söka till.
  • Fyll i din ansökan omsorgsfullt.
  • Gör upp en prioritetsordning för utbildningarna du söker till.
  • Bifoga de bilagor som behövs till ansökningsblanketten.
  • Var ute i god tid - ansökningstiden går ut kl. 15.00 finsk tid och då stängs ansökningsblanketten i Studieinfo.

Att komma ihåg när du väljer ansökningsmål

I den gemensamma ansökan kan du söka till högst sex olika ansökningsmål (utbildningar). Du erbjuds högst en studieplats i den gemensamma ansökan till högskolorna. Du erbjuds en studieplats i den utbildning som du har prioriterat högst och som dina antagningspoäng räcker till. Du kan ta emot endast en studieplats, även om du skulle erbjudas flera studieplatser via separata antagningar.

Du kan inte ändra, ta bort eller lägga till ansökningsmål efter att ansökningstiden har gått u

När du har skickat ansökningsblanketten

När du har skickat din ansökningsblankett får du en bekräftelse per e-post. Kontrollera att du får e-postbekräftelsen inom 24 timmar efter att du skickat ansökan. Kom också ihåg att bifoga de bilagor som behövs till ansökningsblanketten i Studieinfo eller att lämna in dem på något annat sätt enligt anvisningarna inom tidsfristen.

En sökande som inte har visat sin ansökningsbehörighet kan inte bli antagen. Alla sökande måste visa allmän högskolebehörighet och de språkkunskaper som krävs i studierna.

I tjänsten Min Studieinfo kan du se uppgifterna om din ansökan och hur din ansökan framskrider

I tjänsten Min Studieinfo kan du göra ändringar i din ansökan inom ansökningstiden och bifoga de bilagor som behövs. Du kan också läsa din ansökan efter att ansökningstiden har gått ut. När resultaten är klara kan du kontrollera ditt resultat i tjänsten. Du tar också emot din studieplats och anmäler dig till det första studieåret i Min Studieinfo.

Länkar