Lärmiljöer

Helsingfors universitet har verksamhet på många ställen i världen - från Kilpisjärvi till Kenya. Helsingfors universitet erbjuder dig en mångsidig studie- och lärmiljö. Du kan till exempel fördjupa dig i en bok på biblioteket eller ge dig in på livliga diskussioner med dina studiekompisar och personalen antingen på campus eller virtuellt.

Helsingfors universitet verkar på fyra campus i Helsingfors. Dessutom har universitetet verksamhet på 15 andra orter i Finland, till exempel Vasa och Lahtis.

Det finns varierande lärmiljöer. Du kan avlägga studier i till exempel ett laboratorium med topputrustning, i mångsidiga undervisningsutrymmen eller i ett anrikt hus byggt på 1800-talet.  Vid universitetet finns också studieutrymmen där du kan studera dygnet runt. Ett exempel är lärocentret Aleksandria.

Idag sker inlärningen, förutom i olika fysiska utrymmen, också allt mer i virtuella utrymmen. Olika elektroniska lärplattformer är en del av studierna, studiematerial ges i elektroniskt format och du kan till exempel låna kurslitteratur som e-böcker. Du kan studera språk i språkcentrets självstudieutrymmen med hjälp av bandupptagningar och olika videon.

Som studerande har du tillgång till omfattande IT-tjänster som stöd för dina studier och som underlättar din studiedag. På IT-centrets gulnäbbssidor hittar du mer information om hur du går till väga för att få ett användarnamn till universitets nätverk och du kan bekanta dig med de övriga tjänsterna som centret erbjuder, till exempel adbutrymmen.

Under dina studier kommer du att bekanta dig med åtminstone Weboodi, Flamma och Moodle. För att logga in på dessa tjänster behöver du ett giltigt användarnamn.

Mina studier-sidan fungerar som en portal till alla dina digitala lärmiljöer. Där samlas tidtabellerna för dina kurser, länkar till lärmiljöer som till exempel kurssidor och Moodle samt redigerbara länk- och uppgiftslistor på en och samma plats. Mina studier-sidan hjälper dig att hålla ditt schema i ordning och den är en rutt till universitetets andra elektroniska system. Mina studier-sidan är alltid inom räckhåll, den fungerar både på dator och telefon.

Instruktioner för studerande samlar den information du behöver från det studierna inleds ända till du tar din examen. Sidorna fungerar även på telefoner. 

På Flamma, universitetets interna webbplats/intranät, hittar du all information du kan behöva. Flamma hjälper dig att hålla koll på din läseordning och den är en port in till andra elektroniska system vid universitetet.

WebOodi är en elektronisk studieportal genom vilken du anmäler dig till kurser och tentamina. Med hjälp av WebOodi kan du också göra upp en studieplan, kontrollera dina studieprestationer, ge kursfeedback och upprätthålla dina kontaktuppgifter.

Moodle är en lärplattform på nätet som används vid Helsingfors universitet. Den möjliggör en aktiv och mångsidig interaktion mellan studenterna och lärarna. Med hjälp av Moodle kan man samla nätuppgifter, diskussioner, chat, tentamina, enkäter, kalenderanteckningar och studiematerial på en och samma plats.

Du hittar kurs- och annan litteratur för dina studier vid universitetets moderna campusbibliotek. Campusbiblioteken finns på alla campus, det nyaste biblioteket är Kajsabiblioteket på centrumcampus som redan vunnit många pris. Materialen står till ditt förfogande i virtuell-, mobil- eller traditionell bokform.

Även Nationalbiblioteket, som är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek, är en del av Helsingfors universitet.

Bibliotekets egna webbplats >>

Språkcentrum vid Helsingfors universitet är Finlands största språkutbildare. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska språkstudierna i främmande språk och det andra inhemska språket som ingår i examina och anordnar undervisning på universitetets alla fyra campusområden. Dessutom anordnar Språkcentrum varje år nybörjar-, fortsättnings- och specialkurser för studerande i ca femton språk.

Läs mer om Språkcentrets utbud och på vilka sätt du kan studera språk på Språkcentrets webbplats och Facebook-sida.

Universitetet erbjuder flera inspirerande mötesplatser, t.ex. Tankehörnan och Helsinki Think Company.

Tankehörnan är en mötesplats som är öppen för alla i hjärtat av Centrumcampus. I Tankehörnan kan du bekanta dig med universitetets forskning och undervisning och höra om de senaste innovationerna inom toppforskningen. Tankehörnan har inte bara ett rikligt utbud av program, där finns också inspirerande arbetslokaler, ett kafé och du har möjlighet att virtuellt bekanta dig med Helsingfors universitets campus. Man kan också ta del av Tankehörnans program som poddsändningar via Soundcloud (och vissa andra av de vanligaste podcast-apparna) och via Tankehörnans YouTube-kanal.

Tankehörnans förnyade Coworking Basement ordnar igen Tomattorsdagar med start i september. På Tomattorsdagarna som ordnas varje vecka kan du pröva på den effektiva arbetstekniken pomodoro.

Helsinki Think Company är en inkubator för akademiskt företagande, ett arbetsrum och en evenemangsplats. Helsinki Think Company stöder med hjälp av tillväxtprogram, mentorskap och evenemang aktörer som vill förändra världen och hitta lösningar på globala problem.

Bekanta dig också med Helsingfors universitets besöksmål, som Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet.

Som studerande får du från första början undervisning som bygger på de nyaste forskningsrönen eftersom alla lärare också forskar.

Forskning i toppklass görs vid universitetets botaniska trädgårdar, forskningsstationer, laboratorier och ladugårdar. Dessutom finns det unikt källmaterial för forskningsändamål vid biblioteken och arkiven. Forskningsmiljön är internationell och mångvetenskaplig.

En allt större del av den forskning som produceras vid Helsingfors universitet är fritt tillgänglig. Läs mera om hur Helsingfors universitet utvecklar infrastrukturen för forskning enligt principerna för öppen vetenskap på forskningsmiljösidorna.

Med sina drygt 60 000 universitets- och högskolestuderande är Helsingfors en av Finlands största och livligaste studiestäder. Också på svenska, eftersom närmare 40 % av landets svenskspråkiga högskolestuderande finns i huvudstadsregionen.

Staden har ett brett utbud av studentevenemang, hobbyverksamhet och tjänster för studerande. Bekanta dig med Helsingfors.

Genom att delta i de aktiviteter som Studentkåren vid Helsingfors universitet erbjuder kan du bekanta dig både med staden och övriga studenter. Webbtjänsten Reseplaneraren är ett bra hjälpmedel då du rör dig i huvudstadsregionen.