INLÄMNANDE AV DOKUMENT TILL ANSÖKNINGSSERVICEN (FRISTÅENDE LÄRARSTUDIER)

Instruktionerna gäller inlämnande av dokument vid ansökan till studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (=ämnesdidaktiska studier), fristående speciallärarstudier, pedagogiska studier för lärare samt ämnesstudier i universitetspedagogik.

Om du vill lämna in dokument till ansökningsservicen i pappersform finns det tre alternativ: skicka dem per post, skicka dem med kurirservice eller lämna in dokumenten personligen.

Om du använder pappersformat, märk på kuvertet vilket ansökning bilagorna gäller.

Ifall dokumenten ska vara ansökningsservicen tillhanda senast ett visst datum, observera att det alltid är på ditt eget ansvar att dokumenten kommer fram i tid. Detta gäller även i de fall du inte lämnar in dokumenten personligen.

Då du lämnar in dokument som bilagor gällande studerandeurvalet, var noggrann med att du lämnar in alla bilagor som krävs, samt vid behov bilagornas översättningar. Information om vilka bilagor och översättningar som krävs hittar du i ansökningsanvisningarna för varje sökmål.

MÅSTE JAG LÄMNA IN BILAGOR?

Examensbeviset

Du behöver inte lämna in en kopia av examensbeviset om du har avlagt högskoleexamen

  • vid Helsingfors universitet eller
  • vid ett annat finländskt universitet eller en finländsk yrkeshögskola år 1995 eller senare

Du bör lämna in en kopia av ditt examensbetyg ifall det innehåller sådana studiehelheter som krävs i ansökningen, till exempel pedagogiska studier för lärare eller ett motsvarighetsutlåtande över ett undervisningsämne.

Intyg över avlagda studier eller studiehelheter

Du behöver inte lämna någon kopia av intyget om du har avlagt studier eller studiehelheter vid Helsingfors universitet och de finns inskrivna i Oodi-systemet med namn, omfattning, datum och vitsord. Studierna som krävs bör vara bundna till en studiehelhet med en helhetsanteckning. I andra fall bör du lämna in ett betyg över avlagda studier eller studiehelheter.  Det är också möjligt att examensbetyget innehåller en omnämning om en avlagd studiehelhet. I detta fall bör du lämna in en kopia av examensbetyget för att bevisa att studiehelheten är avlagt .

Motsvarighetsintyg över undervisningsämnen

Motsvarighetsintyg måste alltid lämnas in ifall det krävs. Intyget kan vara ett separat intyg eller ett omnämnande över motsvarigheten på examensbetyget.

Lämna in dokumenten elektroniskt

Då du sparat din ansökan i Studieinfo.fi-systemet är det möjligt att inom utsatt tid lämna in bilagor i PDF-format genom den elektroniska ansökan. Du behöver inte spara bilagorna samtidigt med ansökningen. Ifall du lämnar in dokument som bilagor till din ansökan, kontrollera att du har kommit ihåg alla de obligatoriska bilagorna. 

SKICKA DOKUMENTEN PER POST

Ifall du vill skicka dokument till ansökningsservicen per post, använd denna adress:

Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors universitetet

OBS! Studieinfo.fi-systemet kan meddela att ansökan ska skickas till PB 3. Den rätta adressen i detta fall är ändå PB 24.

Skicka inte dokument avsedda för ansökningsservicen per post till någon annan adress än den ovannämnda. Ifall du skickar dokumenten till någon annan adress än den ovannämnda, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först då den felaktiga mottagaren överlämnat dokumenten till ansökningsservicen.

Skicka dokumenten med kurirservice

Ifall du vill skicka dokumenten till ansökningsservicen med kurirservice (UPS, DHL, Fedex el. dyl.), använd denna adress:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
Unionsgatan 40
00170 Helsingfors

Skicka inte dokument avsedda för ansökningsservicen med kurirservice till någon annan adress än den ovannämnda. Ifall du skickar dokumenten med kurirservice till någon annan adress än denna, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först då den felaktiga mottagaren överlämnat dokumenten till ansökningsservicen.

Lämna in dokumenten SJÄLV

Ifall du vill lämna in dokument till ansökningsservicen själv, gör såhär:

Du kan lämna bilagorna i brevlådan på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata. Brevlådan är tillgänglig dygnet runt, men observera att du måste lämna bilagorna i brevlådan före klockan 15.00 för att de ska anses ha inkommit samma dag. Om du lämnar in bilagorna efter klockan 15.00 anses de ha inkommit följande vardag.

Lämna inte dokument som är avsedda till ansökningsservicen till vaktmästaren eller i någon annan postlåda än den ovan nämnda. Ifall du lämnar dokumenten till vaktmästaren eller i någon annan postlåda, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren lämnar över dokumenten till ansökningsservicen.

Brevlådan på kartan

Dokument tas inte emot personligen

Ansökningsservicens personal tar inte emot dokument personligen. Ansökningsservicens glasdörr är låst och öppnas inte för emottagande av dokument. Ifall du önskar ansökningsrådgivning, boka tid hos en ansökningsrådgivare. Observera dock att ansökningsrådgivarna inte tar emot dokument. De kan inte heller ta ställning till enskilda dokuments relevans för något särskilt ändamål.