Initialpoäng i kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

2019 Initialpoäng

Ansökningsobjekt:

  • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Du kan få initialpoäng om du har avlagt finländsk studentexamen, European Baccalaureate (EB)-examen, International Baccalaureate (IB)-examen eller Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen avlagd i Finland. Du kan inte få initialpoäng för någon annan examen eller på några andra grunder.

Du kan sammanlagt få högst 160 initialpoäng.

Finländsk studentexamen

Studentprov som har avlagts 2006 eller senare

ÄMNE

NIVÅ

L

E

M

C

modersmålet (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk)

40

32

24

16

matematik

 

lång

60

48

36

24

kort

36

24

12

0

biologi, fysik, kemi *)

 

30

 

24

 

18

 

12

 

andra än ovan nämnda ämnesrealprov *)

 

10

 

 

8

 

 

6

 

 

4

 

 

*) Om sökanden har skrivit fler än två ämnesrealprov, beaktas de två prov som har de högsta vitsorden.

För en finländsk studentexamen avlagd före 2006 kan man få högst 160 poäng på följande sätt:

ÄMNE

NIVÅ

L

E

M

C

modersmålet (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk)

40

32

24

16

matematik

 

lång

60

48

36

24

kort

36

24

12

0

realprovet

40

30

20

5

Om sökanden har godkänts i realprovet före 2006, men har skrivit om provet 2006 eller senare, beaktas det prov som ger flest poäng.

Initialpoäng för IB-, RP/DIA- och EB-examina

Initialpoång för IB-examen

ÄMNE

 

NIVÅ

7

6

5

4

A –språk/modersmålet

 

40

32

24

16

matematik

 

 

HL

60

48

36

24

 

SL

36

24

12

0

För högst två ämnesrealprov: Naturvetenskapligt prov (biologi, kemi eller fysik)

 

HL

30

24

18

12

 

SL

25

20

15

10

Andra ämnesrealprov än biologi, kemi och fysik

 

HL

10

8

6

4

 

SL

9

7

5

3

             

Initialpoång för EB-examen

ÄMNE

NIVÅ

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

modersmålet (L1-L2 språk)

40

32

24

16

matematik

 

lång koe

60

48

36

24

kort

36

24

12

0

För högst två ämnesrealprov ges poäng enligt följande: Naturvetenskapligt prov (biologi, kemi eller fysik)

30

24

18

12

Andra ämnesrealprov än biologi, kemi och fysik

10

8

6

4

Initialpoång för RP/DIA-examen

ÄMNE

15-13

12-10

9-7

6-5

matematik

 

60

48

36

24

Provet i ett naturvetenskapligt ämne (biologi, kemi eller fysik)

60

48

36

24

Proven i två andra ämnen än matematik, biologi, kemi och fysik (á max 20 p)

20

16

12

8