IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Tervahovi, Levón-salen)

Ort:

Vasa

Byggnadens namn: 

Tervahovi

Ingång till byggnaden: 

Wolffskavägen 34

Salens namn:

Levón-salen

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens andra våning.