Gemensam ansökan och ansökningsinstruktioner

Tack till alla sökande! Den andra gemensamma ansökan till högskolor har avslutats. Universitetet eftersträvar att betygsantagningens resultat publiceras i Studieinfo före respektive utbildningsprograms urvalsprov, men senast 27.5.2020. Resultaten av urvalsprov publiceras i Studieinfo senast 8.7.2020.

I Helsingfors universitets utbildningsutbud eller i Studieinfo.fi-portalen hittar du närmare information om sökmålen, antagningskriterierna och ansökningsinstruktionerna.
 

Ansökningsinstruktioner och information om att söka via gemensam ansökan

På den här sidan hittar du information om att söka via gemensam ansökan och Helsingfors universitets urvalsprov, dvs inträdesförhör. Helsingfors universitet erbjuder mångvetenskapliga svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram som du kan bekanta dig med närmare i utbildningsutbudet.