Gemensam ansökan och ansökningsinstruktioner

Vårens gemensamma ansökan har avslutats.

Du kan bekanta dig med Unis svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram genom att kolla in vårt utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen. Där hittar du information om sökmålen, antagningskriterierna för våren 2019 och ansökningsinstruktioner.

 

Ansökningsinstruktioner och information om att söka via gemensam ansökan

På den här sidan hittar du information om att söka via gemensam ansökan och Helsingfors universitets urvalsprov, dvs inträdesförhör. Helsingfors universitet erbjuder mångvetenskapliga svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram som du kan bekanta dig med närmare i utbildningsutbudet.