Gemensam ansökan och ansökningsinstruktioner

Resultaten för alla ansökningsmål vid Helsingfors universitet har publicerats. Du kan se dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo. Tack till alla sökande och grattis till våra nya studerande!  

Om du fick en studieplats vid Uni, se på de studerandes egna instruktionssidor hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt. I annat fall bekanta dig med vår undervising som är öppen för alla, t.ex. kurser vid Öppna universitetet. Alla kan påbörja sitt lärande redan nu med sommarstudier eller onlinekurser.

På den här sidan hittar du information om ge­men­samma an­sö­kan och ansökningsinstruktionerna.

Ansökningsinstruktioner och information om att söka via gemensam ansökan

På den här sidan hittar du information om att söka via gemensam ansökan och Helsingfors universitets urvalsprov, dvs inträdesförhör. Helsingfors universitet erbjuder mångvetenskapliga svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram som du kan bekanta dig med närmare i utbildningsutbudet.