Gemensam ansökan och ansökningsinstruktioner

Nästa ansökningstid till de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen i den gemensamma ansökan till högskolorna är 18.3.−1.4.2020.

I Helsingfors universitets utbildningsutbud eller i Studieinfo.fi-portalen hittar du närmare information om sökmålen, antagningskriterierna och ansökningsinstruktionerna.
 

Ansökningsinstruktioner och information om att söka via gemensam ansökan

På den här sidan hittar du information om att söka via gemensam ansökan och Helsingfors universitets urvalsprov, dvs inträdesförhör. Helsingfors universitet erbjuder mångvetenskapliga svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram som du kan bekanta dig med närmare i utbildningsutbudet.