Fristående lärarstudier

På grund av situationen med coronaviruset måste vi göra ändringar i genomförandet av urvalsprovet och studerandeantagningen. Läs den senaste informationen på webbsidan Studentantagningen under coronavirussituationen.

Följande  information gäller studier under läsåret 2020 2021

Det finns flera olika alternativ för lärarstudier på svenska vid Helsingfors universitet. Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2020–2021 helheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter. På denna sida har vi samlat info om de olika studiealternativen för att bli lärare genom fristående studier som ger yrkesfärdighet. Information om Helsingfors universitets hela studieprogram för att bli behörig lärare eller expert på pedagogik finns på pedagogiska fakultetens sidor.

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2020–2021 följande studiehelheter:

 • pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska. Ansökningsperioden är 10.2.-6.3.2020. Mera information på studieinfo.fi.
 • fristående speciallärarstudier på finska
 •  studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.

Har du frågor kan du kontakta ansökningsservicen.

Syftet med fristående speciallärarstudier är att ge yrkesfärdigheter och formell behörighet för specialundervisning i synnerhet inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen samt småbarnsfostran. Behörigheten beror på den studerandes grundexamen och annan lärarbehörighet. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng och studierna har lagts upp så att de kan slutföras på ett läsår. I utbildningen antas normalt cirka 100 studerande varje år.

De fristående speciallärarstudierna är indelade i tre ansökningskategorier:
– Fristående specialklasslärarstudier
– Fristående speciallärarstudier
– Fristående speciallärarstudier för småbarnspedagogik

Grundläggande förutsättning är en examen som ger klasslärarbehörighet eller högre högskoleexamen plus pedagogiska studier för lärare eller barnträdgårdslärarexamen/pedagogie kandidatexamen. Alla sökande för speciallärarstudier och specialklasslärarstudier har dessutom förutsatts ha två års erfarenhet av undervisning på heltid.

Studierna arrangeras på finska men universitetet är tvåspråkigt, vilket bl.a. innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål både skriftligt och muntligt i tenter, övningsarbeten och seminarier.  Det är också möjligt att få frågorna i urvalsprovet på svenska. Ansökanden meddelar sitt språkval på ansökningsblanketten. 

 Den senaste informationen om urvalsproceduren finns på ansökningsservicens sidor på finska.

 

På grund av situationen med coronaviruset måste vi göra ändringar i genomförandet av urvalsprovet och studerandeantagningen. Läs den senaste informationen på webbsidan Situationen med coronaviruset.

Fristående speciallärarstudier – urvalsprov, torsdag 6.2.2020 kl. 13–15 (Porthania, sal PI, Universitetsgatan 3, Helsingfors).

Till provet skall du ha med dig ett bildförsett identitetsbevis samt skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna och suddgummi). Dessutom får du ha med dig följande:

 • En liten mängd mat i en genomskinlig förpackning.
 • En dricksflaska (max. 1,5 liter). Eventuella etiketter måste avlägsnas.
 • Öronproppar – observera dock att öronpropparna kan hindra dig från att höra eventuella instruktioner som övervakaren ger under provet. Du använder alltså öronproppar på eget ansvar.
 • Medicin eller andra sjukdomsrelaterade hjälpmedel som du absolut behöver under provet. Medicin i tablettform får du ha med dig till sittplatsen endast utan ask eller burk.

Följande föremål får inte tas med till sittplatsen:

 • Mobiltelefon, hörlurar eller andra apparater som kan sända, ta emot eller lagra information.
 • Armbands- eller annan klocka. Det finns klockor på väggarna i salarna så att man kan se tiden från alla platser.
 • En egen kalkylator – det behövs ingen kalkylator i provet
 • Överstrykningspenna.
 • Provlitteratur, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande skriftligt material.
 • Pennfodral, glasögonfodral eller någon annan ogenomskinlig ask.
 • Näsdukar – om du behöver en näsduk under provet kan du be övervakaren om hushållspapper.

De pedagogiska studierna för lärare utgör en del av de behörighetsgivande studierna för lärare. Studierna förbereder dig för läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet eller inom vuxenutbildning.  Studierna omfattar 60 studiepoäng och studierna kan slutföras på ett läsår.

1. Pedagogiska studier för lärarbehörighet – svenskspråkig utbildning

Vill du bli ämneslärare och studera på svenska? Då ska du söka till den svenskspråkiga lärarutbildningen. All undervisning ges på svenska, men det är inte möjligt att välja vuxenutbildning som inriktning i den svenskspråkiga utbildningen. Det finns två antagningsgrupper: en för examensstuderande vid Helsingfors universitet och en för sökande som har avlagt magisterexamen.  Ansökninstiden är 10.2.2020-6.3.2020.

Mera information om antagninsgrunder och urvalsprov, och ansökan kan du hitta på studieinfo.

2. Pedagogiska studier för lärarbehörighet – finskspråkig utbildning

Pedagogiska studier på finska har två inriktningar: ämnen inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet samt vuxenutbildning.

Kom ihåg att studierna för läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet erbjuds på både svenska och finska. I pedagogiska fakulteten betyder det att man måste visa sina språkkunskaper i utbildningens språk. 

3. Pedagogiska studier för lärarbehörighet på engelska

Det är möjligt att utföra de pedagogiska studierna också på engelska i några av de ämnen som undervisas inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet: engelska, tyska, italienska, franska, spanska, svenska (som andra inhemska eller främmande språk), matematik, fysik och kemi. Studierna kallas "STEP" - Subject Teacher Education Programme in English.

Uppgifter om innehållet i lärarnas pedagogiska studier finns här:

Instruktioner för studerande: Vill du bli ämneslärare?

 

På grund av situationen med coronaviruset måste vi göra ändringar i genomförandet av urvalsprovet och studerandeantagningen. Läs den senaste informationen på webbsidan Situationen med coronaviruset.

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (klasslärare) är ämnade för färdiga ämneslärare (på svenska och finska) eller för studerande i ämneslärarutbildningarna vid Helsingfors universitet (på finska). Slutförda studier ger den ämnesmässiga behörigheten att fungera som klasslärare till och med årskurs 6.

Eftersom de fristående ämnesdidaktiska studierna erbjuds både på finska och svenska som s.k. parallella utbildningar, måste de sökande visa att de har tillräckliga språkkunskaper i undervisningsspråket, till exempel genom att visa ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska.

Ansökninstiden är 23.3.2020-9.4.2020.

Mera information om antagninsgrunder och urvalsprov, och ansökan kan du hitta på studieinfo.

Uppgifter om innehållet i ämnesdidaktiska studier finns här:

Instruktioner för studerande: Fristående ämnesdidaktiska studier för klasslärare