Framtidens stad byggs på värderingar

Jalmari verkkosivu

Studierna i stadsforskning och stadsplanering vid Helsingfors universitet har gett Jalmari Sarla perspektiv på stadsplaneringen och hur städerna kommer att byggas i framtiden. Studierna har lärt honom att förstå hur komplicerad världen är.

Stadsplaneringen är ett hett ämne både i medierna och i vardagliga samtal. Studierna i stadsforskning har öppnat ögonen för diskussionen och lärt honom att bedöma den kritiskt.

“Jag har förstått att olika begrepp som används i samtalen, t.ex. förtätning, naturens mångfald, naturens komplexitet eller urbanism inte är så entydiga som man kan tänka sig”, säger Jalmari. “För att man ska förstå fenomenet måste man bedöma begreppen kritiskt.”

Stadsplanering är enligt Jalmari alltid politisk. För planeringen av en fungerande stad behövs alltid utforskad kunskap och sakkunnighet. Genom forskningen kan vi förstå stadsplaneringens effekter för människor och djur.

“Jag vill förstå komplexiteten i dessa ämnesområden. Planeringen är på något sätt alltid politisk. Man gör alltid val som ska motiveras. Bra stadsplanering baserar sig på utforskad kunskap.”

Tvärvetenskaplighet berikar tänkandet

Jalmari sökte till Helsingfors universitet lockad av universitetets goda anseende och högklassiga undervisning.

“Här finns otroligt sakkunniga föreläsare. Det har varit verkligen fint att få lyssna på deras poäng även i ganska intima situationer utanför massföreläsningarna. De studerande kan på ett genuint sätt interagera med föreläsarna och få praktiskt orienterad information av dem.”

De studerandes och lärarnas olika bakgrunder är berikande för helheten.

”Styrkan i mina studier är mångsidigheten och tvärvetenskapligheten och att lärare och studerande inom olika områden kommer samman för att diskutera de här frågorna. Det tvingar alla parter att kritiskt bedöma även sin egen verksamhet. Vårt gäng av studerande har en bra vi-anda och vi har blivit vänner mycket snabbt. Det beror på att vi alla är verkligen intresserade av ämnesområdet.”

Rätt val kräver rätt information 

När man talar om politik är det alltid fråga om värderingar. Studierna har inte bara öppnat stadsplaneringens värld utan också hjälpt att förstå de egna värderingarna. För Jalmari är de viktigaste värderingarna i stadsplaneringen antropocentrism, jämlikhet och miljövänlighet.

“Städer ska planeras både på naturens och människornas villkor så att vi kan stå emot klimatförändringen och för att inte några faller från kälken och drivs in i fattigdom. Staden ska vara öppen, intressant och en fungerande miljö för alla.”

I framtiden ser Jalmari sig själv påverka stadsplaneringen på något sätt.

“När jag har studerat här har jag förstått hur bred hela stadsytan är och man kan aldrig vara säker på hurdan roll man själv kommer att ha i den någon gång i framtiden. Det har blivit klart att man aldrig kan komma utanför de svåra frågorna. I allt man gör måste man göra vissa val.”

Studier i stadsforskning är nyckeln till framtidens stad

Studierna i stadsforskning och stadsplanering vid Helsingfors universitet har gett Jalmari Sarla perspektiv på stadsplaneringen och hur städerna kommer att byggas i framtiden. Hans sökte till Helsingfors universitet lockad av universitetets goda anseende och högklassiga undervisning.