Bilagorna gällande ansökan i öppna universitetsleden

Dessa instruktioner gäller dig som ansöker om studieplats i öppna universitetsleden våren 2019. Du kan ansöka i den öppna universitetsleden om du t.ex. vid Öppna universitetet har genomfört de studier som krävs enligt antagningsgrunderna. Om du söker studieplats på grundval av urvalsprov eller examen (huvudantagningen) eller du söker i magisterantagningen, gäller andra regler för bilagorna.

Måste jag lämna in bilagor?

Till din ansökan måste du bifoga

 1. en officiellt bestyrkt kopia av ditt studieutdrag
 2. en bilaga som visar dina språkkunskaper, om det inte är fråga om en bilaga som vi kan kontrollera direkt i ett elektroniskt register (krävs endast i vissa ansökningsobjekt, läs mer nedan).

Vilken typ av bilaga ska jag lämna in?

1. Studieutdrag

Du ska lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studieutdrag. Läs noggrant igenom anvisningarna om officiellt bestyrkta kopior! En skannad kopia eller fotokopia duger inte.

I ansökan beaktas endast de studier som syns på det studieutdrag du lämnat in inom utsatt tid.

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som anger vilka studier du har genomfört vid läroanstalten.

 • Av studieutdraget måste framgå studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord.
 • Läroanstaltens bedömningsskala måste också anges på studieutdraget.
 • Studiernas omfattning i studiepoäng ska framgå av dokumentet.
 • Innan du ansöker ska studieveckor vid behov omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

Du behöver inte lämna in ett studieutdrag över studier som du har genomfört vid Helsingfors universitet eller vid Helsingfors universitets Öppna universitet (uppdaterad 27.3.2019). Ansökningsservicen får informationen om studier som har genomförts vid Helsingfors universitet direkt ur studieregistret. Trots att dina studier i detta fall kontrolleras i studieregistret, beaktas i ansökan endast de genomförda studier som har registrerats på studieutdraget inom den utsatta tiden för inlämnande av studieutdrag. Du måste alltså lämna in en officiellt bestyrkt kopia av studieutdraget för alla de studieprestationers del som du har genomfört någon annanstans än vid Helsingfors universitet.

I vissa ansökningsobjekt måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter:

 • Ett ansökningsobjekt kan kräva att du ska ha en helhetsanteckning t.ex. för grundstudierna (namn, omfattning, prestationens datum och vitsord).
 • Enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts räcker inte i dessa fall.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera att studierna måste vara registrerade som helheter innan ansökningstiden går ut och att helhetsanteckningarna ska synas på det studieutdrag som du lämnar in. Begäran om registrering av en helhet riktas till den plats där studierna har genomförts.

2. Bilaga som visar dina språkkunskaper

Vissa ansökningsobjekt i öppna universitetsleden kräver att du kan bevisa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

 • Man kan visa sina språkkunskaper på de sätt som anges i rektors beslut HY/371/00.00.06.00/2018.
 • Här ser du vilka som kräver att man visar sina språkkunskaper.
 • Bilagan som visar dina språkkunskaper ska lämnas in innan ansökningstiden går ut.

Bilagan som visar dina språkkunskaper ska vara en officiellt bestyrkt kopia. Läs noggrant igenom anvisningarna om officiellt bestyrkta kopior!

OBS! Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper i följande fall:

 • Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen eller högskolestudier som har genomförts i Finland efter år 1995.
 • Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avlagts år 1990 eller senare.
 • Om du visar dina språkkunskaper med Helsingfors universitets språktjänsters språkfärdighetsprov i finska.

Då får vi informationen direkt ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in några separata bilagor som visar dina språkkunskaper.

Adressen bilagorna ska lämnas in till och tidtabellen

Lämna in de dokument som krävs till Helsingfors universitets ansökningsservice innan ansökningstiden går ut, dvs. senast 3.4.2019 kl. 15.00. Om du skickar dokumenten per post eller lämnar dem i ansökningsservicens postlåda, märk kuvertet ”Öppna universitetsleden”. Närmare information med adresser finns på sidan om inlämnande av dokument.

Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.  De behandlas i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande först när dina bilagor har behandlats.  Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 10 dagar.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan, och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in senast 17.4.2019. Varken bilagor som lämnats in eller information som registrerats i studieregistret efter detta kan tas i beaktande i ansökan via öppna universitetsleden. OBS! Om du söker till kandidatprogram vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten så har du tid ända tills 30.6.2019 att genomföra studierna som krävs för ansökan.

Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten.