Be­gä­ran om om­pröv­ning (fristående lärarstudier)

Om du anser att beslutet i studentantagningen är felaktigt, kan du lämna in en begäran om omprövning.

Följande information gäller Pedagogiska fakultetens fristående lärarstudier år 2020.

  • fristående speciallärarstudier
  • pedagogiska studier för lärarbehörighet
  • studier i olika ämnen och ämneshelheter

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller
  • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning av beslutet du begär
  • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
  • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

De dokument som du vill åberopa i din omprövningsbegäran måste bifogas till begäran.

Innan du börjar skriva en begäran om omprövning bör du läsa följande exempel på begäran om omprövning för att få en uppfattning om hur en begäran om omprövning kan se ut.

Om du har sökt till flera utbildningar (ansökningsobjekt) och anser att flera av antagningsbesluten är felaktiga, ska du lämna in en separat omprövningsbegäran för varje ansökningsobjekt.

Omprövningsbegäran för fristående speciallärarstudier

Begäran om omprövning ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast tis 10.3.2020 kl 15.00 (fristående speciallärarstudier). Begäran om omprövning som kommit in efter den angivna tidsfristen behandlas inte.

Du kan lämna in din begäran om omprövning till Helsingfors universitets ansökningsservice på något att följande sätt:

1. Skicka krypterad e-post

Vi rekommenderar att du skickar din begäran om omprövning som ett konfidentiellt e-postmeddelande. Då mottar vi innehållet i krypterad form och det är inte så lätt för utomstående att komma åt innehållet.

Följ våra anvisningar för att skicka krypterad e-post: Hur man skickar krypterad e-post till ansökningsservicen.

2. Skicka vanlig e-post

Om du inte vill skicka din begäran om omprövning som krypterad e-post, kan du på eget ansvar skicka begäran till ansökningsservicen också som ett vanligt e-postmeddelande. Helsingfors universitet ansvarar inte för datasekretessen när begäran om omprövning har skickats som vanlig e-post.

Om du vill skicka din omprövningsbegäran till ansökningsservicen som vanlig e-post, är adressen studera@helsinki.fi.  Skriv in i rubrikfältet "Begäran om omprövning" följt av namnet på det ansökningsobjekt som avses (exempelvis "Begäran om omprövning: magisterantagningen, magisterprogrammet i ekonomi"). Du ska helst skicka din begäran om omprövning från den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten när du sökte till Helsingfors universitet.

3. Post

Vi önskar att du skickar in din begäran om omprövning per e-post, om det bara är möjligt. Om du inte har möjlighet att använda e-post, kan du också posta din begäran om omprövning eller lämna in den personligen till ansökningsservicens brevlåda.

Om du vill skicka dokument till ansökningsservicen per post, använd denna adress:

Ansökningsservicen
PB 3
00014 Helsingfors Universitetet

Observera att om du postar din begäran om omprövning ska den vara ansökningsservicen tillhanda inom den tidsfrist som anges i det brev med resultaten som skickats dig. Dagens poststämpel godkänns inte.

4. Lämna in personligen till ansökningsservicens brevlåda

Om du vill hämta dokument personligen till ansökningsservicen, gör såhär:

Du kan lämna bilagorna i brevlådan på adressen Fabiansgatan 33. Brevlådan är tillgänglig då huvudbyggnaden är öppen, men observera att du måste lämna bilagorna i brevlådan före klockan 15:00 för att de ska anses ha inkommit samma dag.  Om du lämnar in bilagorna efter klockan 15:00 anses de ha inkommit följande vardag.

OBS! Lämna in din begäran om omprövning på ett av de angivna sätten, inte på flera olika sätt eller på något annat sätt. Observera att begäran om omprövning ska lämnas in till ansökningsservicen och inte till någon annan enhet vid Helsingfors universitet (exempelvis registraturen eller en fakultet eller studentservicen).

Helsingfors universitets ansökningsservice behandlar alla begäranden om omprövning skyndsamt. Behandlingstiden för begäran om omprövning är uppskattningsvis 1–2 månader. När universitetet har behandlat din begäran om omprövning, får du ett meddelande om beslutet per e-post eller brev. Om din begäran om omprövning avslås eller avvisas får du ett meddelande om detta och en besvärsanvisning, där det förklaras hur du får söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

På vår webbplats har vi samlat vanliga frågor gällande begäran om. Vänligen läs frågorna och svaren om du funderar på någonting som gäller begäran om omprövning.

Om du inte hittar svar på din fråga på vår webbplats, kan du kontakta våra kundrådgivare på adressen studera@helsinki.fi