Ansökningsbehörighet i magisterprogram i den gemensamma ansökan

På den här sidan finns information om vilka examina ger behörighet att söka till magisterprogrammen i den gemensamma ansökan för att avlägga en högre högskoleexamen, vilka lämpliga studier som kan krävas av dig och hur kan du visa tillräckliga språkkunskaper.

Du kan söka till magisterprogrammen i den gemensamma ansökan om,

 1. du har avlagt eller kommer att avlägga lägre eller högre högskoleexamen i Finland eller utomlands före tidsfristens utgång.
 2. du har genomfört tillräckligt med studier som lämpar sig för magisterprogrammet.
 3. du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.
Examina som ger högskolebehörighet

Om du redan har avlagt eller kommer att avlägga någon av följande examina före tidsfristens utgång, kan du söka avlägga en högre högskoleexamen:

 • en högskoleexamen vid ett universitet,
 • en högskoleexamen vid en yrkeshögskola,
 • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

OBS! Institutexamen ger dig inte behörighet att direkt ansöka om en högre högskoleexamen.

Om du redan har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet

Om du redan har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet, beviljas du inte en ny rätt att avlägga examen i samma utbildningsprogram. Kontrollera alla bestämmelser som gäller en tidigare eller nuvarande studerandes nya rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.

En studierätt som kan återställas räknas som en gällande studierätt.  Du kan vid behov ansöka om återställande av studierätt hos din fakultet.  Du kan inte förlänga din studierätt genom att på nytt ansöka om samma studierätt.  Du ska i stället lämna in en separat ansökan om förlängd studietid till din fakultet.

Lämpliga studier för magisterprogram

Med lämpliga studier avses sådana studier som ger dig färdigheter att avlägga magisterexamen i det magisterprogram som du har sökt till. Också lämplig examen kan avses. Kontrollera i magisterprogrammets antagningsgrunder på Studieinfo om du behöver en viss mängd lämpliga studier, en lämplig examen eller eventuellt både och.

Lämpliga studier för magisterprogrammet måste vara genomförda före utgången av ansökningstiden.

Undantag är program, där studierna måste vara avlagda senast i slutet av maj under ansökningsvåren:

 • magisterprogrammet i logopedi 
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för klasslärare (undervisning på finska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för klasslärare (undervisning på svenska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för slöjdlärare
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för småbarnspedagogik
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för allmän och vuxenpedagogik (undervisning på finska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • magisterprogrammet i psykologi

Genom att bekanta dig med magisterprogrammets webbplats och examensstruktur kan du bedöma om du har avlagt sådana studier som ger dig tillräckliga grundkunskaper för att avlägga de studier som ingår i magisterprogrammet. Sök undervisning samt bekanta dig med studieutbudet vid Helsingfors universitets utbildningsprogram och andra enheter.

Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms först efter att du lämnat in din ansökan. Helsingfors universitet bedömer inte de tidigare studiernas lämplighet på förhand.

Hur man visar sina språkkunskaper

Krav på språkkunskaper varierar beroende på vilket magisterprogram du ansöker till. Du kan endast visar dina språkkunskaper i de språk som anges för varje magisterprogram.

Nedan finns en sökfunktion, där du kan söka fram de instruktioner för att visa att dina språkkunskaper som berör dig. Du kan söka instruktioner enligt det utbildningsprogram du vill söka till och det språk som du vill visa kunskaper i.

 

Språkkunskaper

Ansökan

Utbildningsprogram

Språk