Publicering av resultaten för magisterprogram

På den här sidan hittar du information om publicering av resultaten gällande de magisterprogram som ingår i gemensamma ansökan.

Resultaten för alla magisterprogram publiceras senast 4.7.2024. Du kan se dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo Det går inte att få förhandsuppgifter om de exakta tidpunkterna för när resultat publiceras. På veckosluten publiceras inga resultat.

Bekanta dig med anvisningar till antagna och icke-antagna sökande när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 11.7.2024 före kl. 15.00.

Kolla dina poäng

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Ange ditt ansökningsnummer i fältet nedan och tryck på enter-tangenten. Kontrollera att numret är korrekt angivet. Välj sedan i rullgardinsmenyn det magisterprogram vars poänguppgifter du vill granska. Du kommer endast att se poänguppgifter för de magisterprogram vars resultat redan har publicerats.

OBS! Om du har sökt till magisterprogrammet i rättsvetenskap, har din ansökan inte poängsatts:

 • Om du har sökt på basis av en examen som avlagts i Finland kan du se det medeltal för dina studier som beaktats i antagningen i Min Studieinfo.
 • Om du har sökt på basis av en examen som avlagts utomlands rangordnas ansökningarna utgående från en helhetsbedömning.
Prov som genomförts i Vallu-urvalsprovstjänsten

Poängen du har fått i urvalsproven för följande magisterprogram kan du kontrollera i Vallus Urvalsprovspoäng-tjänst:

 • Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården
 • Magisterprogrammet i logopedi
 • Magisterprogrammet i psykologi
 • Pf-utbildning
Vanliga frågor om resultaten

För att logga in måste du identifiera dig själv med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort (EID). Tjänsten kan tidvis stocka sig på grund av ett stort antal besökare.  Om du inte genast lyckas logga in, försök på nytt om en stund.

Om du inte har den form av identifikation som krävs för att logga in i Min Studieinfo, kan du kontakta våra ansökningsrådgivare.

Antagningsresultatet i Min Studieinfo kan vara något av följande:

 • Inte färdig
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Annullerad
 • Du har inte fått en studieplats.

Varje magisterprogram har sina egna bedömningskriterier. Se hur din ansökning har poängsatts på Studieinfo.

Om du fyller alla minimumkriterier för magisteransökan, har lämnat in alla behövliga dokument i tid och din ansökan således har avancerat till akademisk bedömning, ser du dina egna poäng med hjälp av ditt ansökningsnummer.

Om magisterprogrammet inkluderar ett urvalsprov kan du se de poäng du har fått i urvalsprovet i Vallus Urvalsprovspoäng-tjänst.

Poänggränserna ändras dagligen, då sökande antas från reservplatser. En sammanfattning av poänggränserna publiceras på sidan antagningsstatistik då antagningsrundan för den gemensamma ansökan avslutats i sin helhet och alla studieplatser har emottagits. Det här sker tidsmässigt i början av hösten.

Du kan bekanta dig med ditt urvalsprov efter att resultaten i den gemensamma ansökan har publicerats.