Sök till magisterprogram i den gemensamma ansökan

Sök till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga magisterprogram i den andra gemensamma ansökan.

Helsingfors universitet erbjuder flera magisterprogram på både finska och svenska. Läs antagningsgrunderna för det magisterprogram som intresserar dig på Studieinfo och förbered dig noggrant för den kommande ansökan.

Den andra gemensamma ansökan börjar 13.3.2024 kl. 8.00 och slutar 27.3.2024 klo 15.00.

Bilagorna i ansökan skall lämnas in senast 3.4.2024 kl. 15.00.

Så här söker du till magisterprogram i den gemensamma ansökan

Gå till utbildningsutbudet och välj din favorit bland de magisterprogram som deltar i den gemensamma ansökan.

Kontrollera antagningsgrunderna och ansökningsanvisningarna innan du ansöker. Vårens antagningsgrunder publiceras alltid föregående höst i Studieinfo.

 

Kontrollera vilka examina ger ansökningsbehörighet till magisterprogram och hur du kan visa att du har tillräckliga språkkunskaper. Se också till att du har slutfört tillräckligt många av de lämpliga studier som krävs för det magisterprogram du söker till. 

För magisterprogram som deltar i den gemensamma ansökan söker man med en elektronisk ansökningsblankett.

Läs anvisningarna för hur du fyller i ansökningsblanketten och lämnar in de bilagorna som krävs och skicka in din ansökan inom ansökningstiden på Studieinfo.

Helsingfors universitets ansökningsservice kontrollerar din behörighet att söka direkt till magisterprogrammen och de bilagor som du skickar in. Om din behörighet bekräftas och de bilagor du lämnar uppfyller kraven kommer din ansökan att gå vidare till akademisk bedömning. I den akademiska bedömningen kommer din ansökan att bedömas enligt magisterprogrammets  antagningsgrunder.

Urvalsprov

För vissa magisterprogram måste du, förutom att visa att du är behörig att söka, göra ett urvalsprov för att bli antagen. Om antagningsförfarandet för det magisterprogram du söker till omfattar ett urvalsprov, se anvisningarna för urvalsprovet.

När alla resultat från den gemensamma ansökan har publicerats kan du se dina resultat på Min Studieinfo.

Om du blir erbjuden en studieplats, ta emot studieplatsen och gör läsårsanmälan.