Helsingfors universitet – ett utmärkt val

Överväger du att arbeta i Finland, eller har du kanske redan bestämt dig? Det här är sannolikt ett av de mest betydelsefulla besluten i ditt liv. Helsingfors universitet har mycket att erbjuda dig, och vi vill gärna berätta mer om oss och varför vi tycker du ska välja just vårt universitet.

I internationella universitetsrankningar placerar sig Helsingfors universitet i allmänhet bland världens 100 främsta universitet. Likaså placerar sig universitetet genomgående bland de 30 främsta universiteten i Europa och rankas som det främsta universitetet i Finland.

Vi är internationellt berömda för vår högkvalitativa undervisning och forskning och för vår innovationskraft.

Läs mer om de internationella universitetsrankningarna och hur Helsingfors universitet placerar sig i dem.

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet. Universitetet är grundande medlem av League of European Research Universities (LERU), förbundet för europeiska forskningsuniversitet som även räknar Oxford och Cambridge bland sina medlemmar.

Helsingfors universitet grundades 1640 och har därmed en lång tradition av akademisk forskning att stödja sig på i sin vetenskapliga verksamhet.

Universitetets verksamhet vilar på en stabil finansieringsgrund. Cirka 60 % av årsbudgeten täcks genom statsfinansiering.

Vid Helsingfors universitet är en forskares undervisningsskyldighet inte särskilt betungande med internationella mått, vilket innebär att du kan fokusera på att forska.

All undervisning vid universitetet har en gedigen förankring i forskning. Universitetets främsta styrka anses vara den vetenskapliga forskningen och den forskningsbaserade undervisningen. Det här återspeglas i vår filosofi: ”Alla lärare forskar och alla forskare undervisar.”

Helsingfors universitet erbjuder Finlands främsta forskningsinfrastruktur och är en betydande aktör också med europeiska mått.

Vi anser att forskningsinfrastrukturer är en grundläggande förutsättning för forskningsarbetet och av central betydelse för utvecklingen av universitetets forskningskapacitet.

Alla fyra campus är utrustade med moderna bibliotek, varav det nyaste tillskottet är det prisbelönta universitetsbiblioteket i Helsingfors centrum.

Läs mer: Forskningsinfrastruktur

Vid Helsingfors universitet bedrivs den öppnaste forskningen i Finland. Vi är föregångare i att producera och utnyttja öppna forskningsdata. Vi ställer i allt större omfattning våra forskningsresultat till samhällets förfogande som allas gemensamma kunskapskapital. Med hjälp av forskning löser vi globala problem och producerar djupare kunskap om vår omvärld. Tack vare öppna forskningsprocesser och en öppen verksamhetskultur kan resultaten utnyttjas snabbare och effektivare. Öppenhet är forskningens utgångspunkt vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information: Öppen vetenskap

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering.

Jämställdheten är en av de värderingar som styr Helsingfors universitets verksamhet. Universitetet vill vara en föregångare i att främja jämställdhet och likabehandling och i att skapa en miljö som respekterar mångfald. Universitetet identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet är kvaliteter som är utmärkande för den mångkulturella och flerspråkiga universitetsgemenskapen.

Läs mer: Uni­ver­si­te­tets jäm­ställd­hets- och li­ka­be­hand­lings­ar­be­te

Helsingfors är ett betydande och internationellt universitet, en mångkulturell institution som lockar anställda och studenter från världens alla hörn. Omkring 20 % av undervisnings- och forskningspersonalen och nästan en tredjedel av doktoranderna och forskardoktorerna kommer från andra länder.

Internationella forskare väljer i regel Helsingfors universitet på grund av universitetets erkänt högkvalitativa forskning och undervisning.

En anställning vid ett toppuniversitet öppnar många dörrar för dig.

Vid Helsingfors universitet arbetar studenter och forskare tillsammans på campus. Samverkan med studenter och andra forskare är en grundläggande aspekt av det akademiska livet vid universitetet, och det finns många samarbetsmöjligheter inom huvudstadsregionen.

Internationella forskare väljer Helsingfors universitet på grund av universitetets goda rykte och högkvalitativa forskning och undervisning. Framgången i fråga om forskningsfinansiering, utmärkelser och priser till forskarna visar att universitetet har högt anseende i det globala vetenskapssamhället.

Universitetet har ett brett utbud av tjänster till stöd för forskarna i deras dagliga arbete. Vår sakkunniga och vänliga personal står gärna till tjänst.

Universitetsservicen bistår universitetets internationella anställda så att de kan fokusera på forskning, undervisning, studier och samhällssamverkan. Universitetsservicen sköter personalärenden, forskningsservice, undervisnings- och studentservice, ekonomitjänster, kommunikation och samhällsrelationer, administration och verksamhetsstyrning. Helsingfors universitet har också ett brett utbud av andra tjänster, t.ex. bibliotek, motionsverksamhet och inkvartering samt med IT-tjänster.

Ytterligare information: Universitetsservicen

Helsingfors universitet välkomnar sina nya medarbetare och bistår dem i processen med att etablera sig i Finland. Vi vill försäkra oss om att våra nya internationella medarbetare och deras familjer etablerar sig i Finland så smidigt som möjligt.

Vi står till tjänst bl.a. med skräddarsydda elektroniska tjänster, informationsmaterial och individuell rådgivning hos våra personaltjänster samt verktyg som underlättar integreringen i arbetsgemenskapen vid universitetet och i det finländska samhället. Alla internationella medarbetare erbjuds språkkurser i finska och ett buddyprogram.

Arbetskulturen i den akademiska världen i Finland beskrivs som demokratisk, effektiv och rationell. Medarbetare från olika karriärnivåer samarbetar och umgås otvunget och hierarkin är platt. Titlar används sällan i det dagliga arbetet.

Individens personliga utrymme och självständighet respekteras och värderas högt. Arbetskulturen stöder autonomi och självstyrning men också interkulturellt samarbete. Mångkulturella arbetsgrupper är därför inte alls sällsynta vid Helsingfors universitet. Punktlighet värderas högt i det akademiska livet.