Varför välja Helsingfors universitet

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsplatsen för vår personal. Därför är detta också ett av våra strategiska mål.

Vi utvecklar systematiskt gemenskapen, mångfalden, chefsarbetet och karriärmöjligheterna. Vi fäster särskild vikt vid arbetshälsan.
Toppuniversitet
Bästa stället att arbeta

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsplatsen för vår personal. Därför är detta också ett av våra strategiska mål. 

 

Tillgänglighet och likabehandling

Våra värderingar bildning, sanning, frihet och gemenskap styr vår verksamhet när vi rekryterar ny personal och leder personalen.

Vi garanterar våra arbetssökande och vår personal att vi agerar öppet, jämlikt och icke-diskriminerande.

Vi utvecklar ambitiöst tjänster och förmåner för vår personal.

Jämlikhet är en av universitetets grundläggande värderingar. Universitetet identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Jämlikhet och tillgänglighet främjar mångkultur och mångspråkighet i universitetsgemenskapen.

Studenter och forskare vid Helsingfors universitet arbetar tillsammans på campus, ofta i samma lokaler. Interaktionen mellan studenterna och den övriga personalen är en viktig del av universitetsvardagen. Helsingfors universitet är en rökfri studie- och arbetsplats.

Huvudstadsregionen erbjuder också talrika samarbetsmöjligheter för forskarna.

Helsingfors universitets högkvalitativa undervisning, forskning och innovationskraft har rönt internationell uppskattning.

På de internationella rankinglistorna över universitet placerar sig Helsingfors universitet i den främsta procenten och Europas 40 bästa universitet. På finländsk nivå är Helsingfors universitet landets bästa universitet inom flera områden.

Vi hör till grundarna av förbundet för europeiska forskningsuniversitet (League of European Research Universities, LERU) med medlemmar såsom Oxford och Cambridge.

Universitetets verksamhet vilar på en stabil finansieringsgrund, eftersom cirka 60 % av årsbudgeten täcks genom statsfinansiering. Det finns omfattande stödtjänster för dem som söker forskningsfinansiering.

En forskningsmiljö av hög kvalitet

Möjlighet att fokusera på forskning och undervisning

Forskarna vid Helsingfors universitet kan koncentrera sig på sin forskning. Undervisningsuppgifterna är förhållandevis få jämfört med flera internationella universitet.

Undervisningen vid Helsingfors universitet har en gedigen forskningsförankring. Universitetets främsta styrka anses vara den vetenskapliga forskningen och den forskningsbaserade undervisningen. Det här återspeglas i vår filosofi: ”Alla lärare forskar och alla forskare undervisar.” 

Forskningsinfrastrukturen och övriga tjänster

Vi anser att forskningsinfrastrukturerna är en grundförutsättning för forskningen och en relevant resurs för att vi ska kunna utveckla forskningsverksamheten.

Med hjälp av öppna forskningsdata ställer vi våra forskningsresultat till samhällets förfogande som allas gemensamma kunskapskapital.

Vår sakkunniga och vänliga stödpersonal hjälper forskarna i vardagen. Våra experter och stödpersonalen hjälper forsknings- och undervisningspersonalen samt studenterna så de kan fokusera på forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Internationell gemenskap

Helsingfors universitet är ett framstående internationellt universitet och en mångkulturell organisation med personal och studenter från flera olika länder.

Internationella forskare lockas till Helsingfors universitet av vårt goda rykte som vi fått tack vare vår högklassiga forskning och undervisning. Framgången i fråga om forskningsfinansiering, utmärkelser och priser till forskarna visar att vårt universitet har högt anseende i det globala vetenskapssamhället.

Välkommen till Finland

Vi vill se till att det går så smidigt som möjligt att anpassa sig till den nya miljön.

Vi erbjuder bland annat skräddarsydda elektroniska tjänster och individuell rådgivning. Vi hjälper också den internationella personalen att integrera sig i vår universitetsgemenskap och det finländska samhället. Alla internationella medarbetare erbjuds språkkurser i finska och ett buddyprogram, UniBuddy.

Finländsk arbetskultur

Medarbetare från olika karriärnivåer umgås avslappnat utan tankar på hierarkier eller rangordning. Titlar används sällan i det dagliga livet.

Individens personliga utrymme och självständighet respekteras och värderas högt. Arbetskulturen stöder autonomi och självstyrning men också interkulturellt samarbete. Mångkulturella arbetsgrupper är därför inte alls sällsynta vid Helsingfors universitet 

Lockande arbetsplats för experter

Mångsidig expertorganisation

Vår expertorganisation sysselsätter över 3 000 personer i expert- och serviceuppgifter. Hos oss kan du till exempel arbeta som marknadsföringsexpert vid Tankehörnan, tekniker vid djursjukhuset i Vik eller koordinator för forskningsfinansieringen i Mejlans.

Intressanta arbetsuppgifter

Att arbeta som expert eller med service vid Helsingfors universitet ger dig möjlighet att utveckla ditt arbete på områdets topp. Hos oss får du mångsidigt utlopp för din expertis, du får prova på den nyaste tekniken och nätverka med experter inom ditt eget område, också internationellt.

 

Lediga anställnigar

Här hittar du lediga anställningar och instruktioner för att anvisningar för att söka.