En akademisk karriär
En akademisk karriär vid Helsingfors universitet lockar forskare fån världens alla hörn.
Akademiskt karriärsystem

En akademisk karriär vid Helsingfors universitet avancerar enligt ett karriärsystem i fyra nivåer. Läs mer on karriärsystemet här.

 

 

En ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren för våra anställda.