En akademisk karriär

Välkommen till ett av världens bästa forskningsuniversitet. Vi tror att toppforskning och tvärvetenskapligt samarbete kan förändra världen och skapa en bättre framtid. Gränsöverskridande samarbete mellan företag, städer och universitet är avgörande för att omsätta vetenskap i praktiken. Så bli en del av en mångfaldig och jämlik gemenskap där varje forskare har möjligheten att hitta sin egen väg och göra en varaktig skillnad – för världens bästa.
Varför välja Helsingfors universitet?
En ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Vi vet att forskning är i nyckelroll för undervisning och studier av hög kvalitet. Därför är våra utmärkta medarbetare vår mest värdefulla tillgång.

Så bli en del av en mångfaldig och jämlik gemenskap där varje forskare har möjligheten att hitta sin egen väg och göra en varaktig skillnad – för världens bästa.

Rose Thorogood: My story at the University of Helsinki