En akademisk karriär
Välkommen till ett av världens bästa forskningsuniversitet. Vi tror att toppforskning och tvärvetenskapligt samarbete kan förändra världen och skapa en bättre framtid. Gränsöverskridande samarbete mellan företag, städer och universitet är avgörande för att omsätta vetenskap i praktiken. Så bli en del av en mångfaldig och jämlik gemenskap där varje forskare har möjligheten att hitta sin egen väg och göra en varaktig skillnad – för världens bästa.
En ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren för våra anställda.