Nya professorer

Två gånger om året, i maj och i december, välkomnas nya professorer till Helsingfors universitet. Under installationen håller professorerna korta och populärvetenskapliga föreläsningar om aktuella frågor inom det egna vetenskapsområdet. Föreläsningen pågår 20 minuter. Installationsföreläsningarna samt tillställningen är öppna till allmänheten.

Följande professorsinstallation arrangeras den 29 maj 2019 från och med klockan 14. Se hela professorsinstallationens program.

Di­rekt­sänd­ning­ar:
Frank Trentmann, Roope Uusitalo, Teemu Hölttä
Coppelie Cocq, Auli Toom, Kirsi Pyhältö
Jani Lukkarinen, Tuomo Kuusi, Juha Kontinen
Christoph Beier, Christopher Raymond, Sirkku Juhola
Susanna Lindroos-Hovinheimo, Antti Aine, Jukka Mähönen
Kaija-Leena Kolho, Anna-Elina Lehesjoki
Vincenzo Cerullo