Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, Ceren, upprätthåller det tematiska nätverket Etniska relationer, migration och tillhörighet. Forskningen vid Ceren täcker ett vitt urval av frågor relaterade till områden inom etniska relationer och nationalism inklusive migration och integration, mångfald och språkliga minoriteter.

Ceren anordnar regelbundet seminarier och konferenser med aktuella teman inom området. . Forskningen vid Ceren strävar efter att bidra till samhällsdebatten och forskarna deltar aktivt i nationella och internationella nätverk. Ceren koordinerar även det internationella magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI).

Ceren grundades år 1998 vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med finansiellt understöd av Undervisningsministeriet och Helsingfors universitet.

Forskare: