Ceren

Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, CEREN, upprätthåller det tematiska nätverket Etniska relationer, migration och tillhörighet vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningen vid CEREN täcker ett vitt urval av frågor inom etniska relationer, nationalism och internationell migration, inklusive studier av migration, tillhörighet och medborgarskap, integrationspolitik och -praxis, diaspora och transnationalism, etniska och språkliga minoriteter, rasism och antirasism, postkolonialism och avkolonialisering. För tillfället står CEREN värd för forskningsprojekt om transnationalism som en resurs för diasporagrupper, komparativ forskning om alternativ media och populism, välfärdsstatlig praxis och invandrarfamiljer, postetnisk aktivism och politisk subjektivitet i en nyliberal tidsålder och etnisk/rasistisk profilering av polisen.

CEREN har breda internationella forskningsnätverk. Centret står värd för och deltar aktivt i flera forskningsnätverk så som “Multiculturalism, Cultural Homogenity and Societal Security” (NOS-HS, 2016-2018), “Decolonial Critique, Knowledge Production and Social Change in the Nordic Region” (NOS-HS, 2018-2020), “The Power of Narrative: Democracy and Media in Turbulent Times” (NOS-HS, 2018-2020), och “European Sociological Association’s Research Network 15: Global, Transnational and Cosmopolitan Sociology”.

CEREN anordnar regelbundet seminarier och evenemang med aktuella ämnen inom området etniska relationer, migration och rasism. Forskningen vid CEREN strävar efter att bidra till samhällsdebatten och att samarbeta med myndigheter, media och civilsamhället för att förbättra den samhälleliga växelverkan. CEREN koordinerar även det internationella magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI) och den engelskspråkiga modulen Ethnic Relations inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

CEREN grundades år 1998 vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Följ CEREN på Facebook och Twitter.

Nyheter