Rättsvetenskapliga podden
Rättsvetenskapliga podden vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet bjuder in nationella experter och intressanta gäster med olika bakgrund och erfarenhet för att tillsammans bena ut och diskutera aktuella samhällsfrågor och rättsvetenskapliga aspekter. I podden förenar vi utbildning, vetenskap och praktik.
Avsnitt 5: I maktens centrum mot ett barnvänligare Finland

Diskussion om hur barnrätten och arbetet mot ett barnvänligare Finland syns i maktens centrum riksdagen men också i lokalpolitiken. I podden berättar riksdagsledamot Mikko Ollikainen om det parlamentariska arbetet mot en nationell barnstrategi. Föreningslivets och speciellt ungdomsföreningarnas roll i barn och ungdomars utveckling tas också upp. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Textning och transkribering är under arbete.

Vad kan vi göra för att barnens röst ska höras bättre i samhället? Har barnen hamnat i skymundan under pandemin? I avsnittet diskuteras också krisen inom småbarnspedagogik tillsammans med verksamhetsledarna Micaela Romantschuk från Hem och Skola och Pia Sundell från Barnvårdsföreningen. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Transkribering är under arbete.

Hur kan olika yrkesgrupper jobba tillsammans för barnrätt och ett barnvänligare samhälle? Hur fungerar det mångprofessionella samarbetet för att förverkliga barnrätten? De här frågorna diskuteras tillsammans med överinspektör Malin Eriksson från Regionförvaltningsverket och sakkunnig Saija Westerlund-Cook vid Folkhälsan. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Transkribering är under arbete.

Kommunerna och genomförandet av nationella barnstrategin. Hur kan kommunerna jobba mot att bli en barnvänligare kommun. Varför behövs samarbete för att uppfylla de skyldigheter som följer av barnrätten men också för att stöda varandra i arbetet med att förvekliga målsättningarna och de mera konkreta åtgärderna i nationella barnstrategin? Gäster: Jurist Annika Korpela och sakkunnig Minna Lindberg från Kommunförbundet. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Transkribering är under arbete.

Hur ser vägen till en national barnstrategi ut? Varför behövs barnkonsekvensanalys och barnbudgetering? Tillsammans med barnrättsjuristerna Kirsi Pollari från Centralförbundet för barnskydd och Esa Iivonen från Mannerheims Barnskyddsförbund pratar vi också om hur Covid-19-pandemin har påverkat barn och familjer samt om den ökade polariseringen bland barnfamiljer och ökad barnfattigdom. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Podden är tvåspråkig på svenska och finska.

Transkribering är under arbete.