Diskussioner och berättelser från Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolans uppdaterade audiovisuella studio möjliggör en högkvalitativ journalistikutbildning, nya digitala undervisningsmetoder och nya sätt att nå ut i samhället med poddar och videor.
Hur vi pratar om Ryssland har betydelse

I det här engelskspråkiga poddavsnittet "How we speak about Russia matters" diskuterar tre forskare vid Helsingfors universitet med rysk bakgrund om Rysslands krig i Ukraina och om vad läget i Ryssland egentligen är.

Forskardoktorerna Anna Avdeeva (Soc&kom), Margarita Zavadskaya (Aleksanderinstitutet) och Daria Krivonos (Spetsforskningsenheten för europeisk rätt, identitet och historia) är mycket chockade över den ryska militära aggressionen och möts för att diskutera och försöka bidra med mer information om mångsidigheten av positioner, åsikter och proceser i samtida Ryssland för att ge en mer nyanserad och flerdimensionell förståelse av situationen.

Läs mer om avsnittet på engelska.

Två av Soc&koms långvariga medarbetare Henrika Zilliacus-Tikkanen, universitetslektor emerita, och Robert Runeberg, f.d kontaktchef, har gått i pension. I avsnittet delar Henrika och Robert med sig av sina unika erfarenheter och minnen från sina långa karriärer, och diskuterar sina kommande planer inför pensioneringen.

Avsnittet har spelats in i Soc&koms audiovisuella studio under ledning av Mathias Björklund, Soc&koms f.d förvaltningschef.

I avsnittet intervjuas Henrik Hägglund, rektor emeritus, och Annika Lillrank, universitetslektor emerita, som nyligen gått i pension efter långvariga karriärer vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Här berättar Annika och Henrik om sina erfarenheter och minnen, samt om sina känslor inför pensioneringen.

Avsnittet har spelats in i Soc&koms audiovisuella studio under ledning av Harry Lunabba, universitetslektor i socialt arbete.

Gunvor Brettschneider kom till Soc&kom som lektor i socialvårdsmetodik 1965 och utvecklade modeller för integrerad handledd praktik – först för kuratorskursen, sedan för alla på den sociala linjen. Tio år senare blev Gunvor rektor – och hamnade genast i hetluften med Kilpi-kommittén som hotade degradera examen vid högskolan till institutsnivå, och Wahlbeck-kommittén som ville splittra upp högskolan och placera delarna i Åbo och Vasa.

Gunvor samtalar med Henrik Hägglund och Henrika Zilliacus-Tikkanen.

Svenska social- och kommunalhögskolans uppdaterade audiovisuella studio möjliggör en högkvalitativ journalistikutbildning, nya digitala undervisningsmetoder och nya sätt att nå ut i samhället med poddar och videor. I studion diskuterar rektor Johan Bärlund, student Alva Stenman och universitetslektor Harry Lunabba under ledning av universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén universitetens tredje uppgift - samverkan med samhället. Tack Konstsamfundet för bidraget som möjliggjort uppdateringen av studion!