Studentrådet

Studentrådet är en ny poddserie gjord av studenter vid Soc&kom. I avsnitten diskuteras teman som är aktuella för finlandssvenska studerande, såsom studieliv, politik och grupparbete. Namnet Studentrådet har två betydelser: dels syftar på att det är studenter som diskuterar samhällsaktuella ämnen, dels ger studenterna råd i anknytning till temat. Poddarna är gjorda på kursen Poddproduktion och radio.

Har du märkt att alla i din omgivning pratar om politik? I det här avsnittet av Studentrådet diskuterar Venla Torsner och Henrika Sievänen hur politik syns i studielivet. De debatterar även skolornas roll ur ett politiskt perspektiv. Vågar alla studenter faktiskt säga var de tycker om politiska frågor? Och skiljer sig de politiska åsikterna generellt från varandra inom olika studieinriktningar? 

Reporter Emelie Jungner intervjuade HUS-delegat Otto Stenman för att söka svar. Producent för avsnittet är Tomas Törn.

I det här avsnittet av Studentrådet funderar Edvin Ekman och Indiana Cedergren på hur vi kan förändra negativa attityder gentemot svenskan i Finland. Kan vi exempelvis sjunga nationalsången två gånger, en gång på finska och en gång till på svenska? Eller ska man starkt rekommendera för alla barn att läsa muminböckerna på originalspråk?

För att bättre förstå hur finskspråkiga ser på svenskan intervjuar reporter Ida Holappa två som valt att studera på svenska trots att de båda har finska som modersmål. Producent för  avsnittet är Eva Hällsten.

I det här avsnittet diskuterar studiekompisarna Saga Kari och Emma Presley hur det är att börja studera i Helsingfors som sverigesvensk, jämfört med att göra det som finlandssvensk. Saga och Emma delar med sig av sina tankar kring språkbarriären, kulturella skillnader mellan Sverige och Finland, och praktiska erfarenheter av studielivet i de två länderna. Med personliga berättelser och humoristiska anekdoter ger de lyssnarna en förståelse för livet som sverigesvensk student i Finland.


I Studentrådet: Emma Presley och Saga Kari (programledare), Alexandra Heerman (reporter) och Maria Rökman (producent).

 

 

 


 

I det här avsnittet av Studentrådet går diskussionen om grupparbeten het mellan Isac Norrgård och Ronja Stenberg. För- och nackdelar, egna erfarenheter och rollerna i ett grupparbete är bara några av de samtalsämnen som tas upp till diskussion i avsnittet.

För att få in även andra synpunkter på grupparbeten intervjuar reporter Anna Palmqvist Helsingfors universitets prorektor Kai Nordlund om grupparbetenas pedagogiska roll i undervisningen. HBL:s före detta chefredaktör Jens Berg berättar om grupparbetenas roll i arbetslivet. Producent för avsnittet är Einar Zilliacus.