Alumnmöten

Vad kan man jobba med som socialpsykolog? Vad är det viktigaste våra studerande lärt sig under sina universitetsstudier? Stämmer det att alla journalistikalumner börjar jobba på Svenska Yle?

I den här serien möter vi alumner från Soc&kom som delar med sig av sina bästa råd till studerande, berättar om sina karriärer och blickar tillbaka på studietiden vid Soc&kom.

I avsnittet möter vi Frida Forsblom-Prittinen som är socialarbetare och jobbar som skolkurator. I avsnittet delar hon med sig av sina bästa råd till studerande, berättar om sin karriär och blickar tillbaka på studietiden vid Svenska social- och kommunalhögskolan. 

I avsnittet medverkar även universitetslektor Harry Lunabba, som berättar om studierna i socialt arbete och socialpolitik vid Soc&kom och vilka karriärmöjligheter studierna banar väg för. Diskussionerna leds av Alva Stenman.

Varför är det så viktigt med en journalistisk utbildning? Är det sant att alla journalister börjar jobba på Svenska Yle?

De här frågorna och många fler besvarar alumnen Hanna Nordenswan i detta avsnitt, där hon berättar om sin karriär och sitt arbete som dokumentärfilmare och journalist. I avsnittet samtalar Hanna med journalistikstuderande Mikael Westerlund samt professor Jaana Hujanen. De delar med sig av sina bästa råd till studerande och öppnar upp om hur studierna i journalistik och kommunikation vid Soc&kom stöttar en framtida karriär. Diskussionen leds av Alva Stenman.

Vad kan man jobba med som socialpsykolog? Hur placerar sig socialpsykologer i arbetslivet? Den här frågan och många flera besvaras i detta avsnitt, där vi möter alumnen Heidi Östling som jobbar som krisarbetare vid Helsingfors mission. Heidi minns sin studietid med värme och lyfter fram mångsidigheten i sitt jobb. 

I asvnittet samtalar hon med studerande Akseli Laitinen och universitetslektor Anna Henning. De ger sina bästa råd till studerande och diskuterar studierna i socialpsykologi på Svenska social- och kommunalhögskolan. Diskussionen leds av Alva Stenman.

I avsnittet möter vi två alumner inom statskunskap med förvaltning. Viola Mickos jobbar som medieanalytiker på Meltwater och Niklas Wilhelmsson som chef på enheten för demokrati och val vid justitieministeriet. Viola och Niklas belyser genom sin diskussion bredden av arbetsmöjligheter som finns inom området statskunskap med förvaltning, samtidigt som de berättar om sina egna karriärer och studier. 

I avsnittet medverkar även universitetslektor Kim Zilliacus, som berättar om studierna i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan och vilka karriärmöjligheter studierna banar väg för. Diskussionen leds av Alva Stenman.

I avsnittet möter vi alumnerna Ellica Mildh och Max Willamo som studerat rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan. I avsnittet berättar Ellica om varför hon valde att utföra tre olika praktiker under studietiden och vilka lärdomar det gett henne. Max berättar om vilka färdigheter han tar med sig från studierna på Soc&kom och hur det hjälper honom i hans nuvarande jobb. 

I avsnittet samtalar Max och Ellica med universitetslärare Martin Björklund om teman kring jobb, praktik och studier. Diskussionen leds av Alva Stenman.


I avsnittet möter vi sociologialumnen Sabina Fortelius som jobbar som utbildningsansvarig vid Finlands flyktinghjälp. Sabina berättar om hur alla hennes arbetserfarenheter fört med sig något positivt och hur de öppnat upp för följande steg i karriären, även om det inte alltid känts så självklart i stunden. 

I avsnittet samtalar Sabina med studerande Rebecca Häggblom och sociologiprofessor Elina Oinas. De delar med sig av sina bästa råd till studerande och reflekterar kring vilka arbetsmöjligheter som finns för sociologer. Diskussionen leds av Alva Stenman.