Forskarsamtal
Podcastserien Forskarsamtal ger genom relevant forskning och mångsidiga perspektiv lyssnarna nya synvinklar på det som sker i vårt samhälle. I podden samlas forskare med anknytning till Soc&kom för att diskutera sin forskning som anknyter till aktuella samhällsfrågor.

Poddserien är flerspråkig och avsnitten kan vara på svenska, engelska eller finska.
Avsnitt 4: Forskarsamtal: Hur påverkar AI journalistiken?

AI påverkar många områden av vårt samhälle och utvecklingen är snabb. Hur påverkas journalistiken av nya AI-lösningar som ChatGPT? Vilka risker och möjligheter medför dessa verktyg?

De här frågorna diskuteras av Carl-Gustav Lindén, professor i datajournalistik vid Universitetet i Bergen och docent vid Soc&kom, och Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom.  

What are conspiracy theories, who believes in them and who spreads them?

In this episode of Forskarsamtal/Researcher Dialogues, Gwenaëlle Bauvois and Niko Pyrhönen, researchers at Soc&kom’s research institute CEREN, discuss the role of mainstream and alternative voices in the media field. The discussion is hosted by university lecturer Jenny Stenberg-Sirén.  

Har vi god förvaltning i Finland? Och vilka risker står vi inför med tanke på de stora omvälvningar samhället går igenom?

Dessa frågor diskuteras av samhällsvetarna, professor Stefan Sjöblom och universitetslektorerna Kanerva Kuokkanen och Sebastian Godenhjelm vid Soc&kom. Diskussionen leds av universitetslektorn i journalistik Jenny Stenberg-Sirén.  

Vad är egentligen politisk polarisering och hur tar den sig uttryck? Och är polarisering nödvändigtvis en dålig sak?

Temat diskuteras av professorn i socialpsykologi Jan-Erik Lönnqvist och universitetslektorn i socialpsykologi Beata Segercrantz vid Soc&kom.