Rättsvetenskapliga podden

Rättsvetenskapliga podden vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet bjuder in nationella experter och intressanta gäster med olika bakgrund och erfarenhet för att tillsammans bena ut och diskutera aktuella samhällsfrågor och rättsvetenskapliga aspekter. I podden förenar vi utbildning, vetenskap och praktik.

I detta avsnitt behandlas barnrätt och närmare bestämt fenomenet alienering eller föräldrafjärmande. Frågeställningarna som bland annat behandlas i avsnittet: Vad är alienering? Vilka av barnens rättigheter blir aktuella? Avsnittets gäster är specialsakkunniga och domare Nina Immonen från Domstolsverket och universitetslektor och forskare i socialpsykologi Anna Henning från Soc&kom. Ulrika Krook specialiserad jurist och universitetslärare leder diskussionen. För tekniken står Mats Söderman.  

Avsnittet spelades in i början av maj 2024.

Västra Nylands välfärdsområde har via lagstiftningen tilldelats ett av de svenska specialuppdragen som hör till välfärdsreformen och den framtida social- och hälsovården. Sedan mars 2022 har den framtida funktionen beretts genom ett projekt. I avsnittet får vi höra varför det behövs en svensk forsknings-, utbildnings-, utbildnings- och innovationsverksamhet för social- och hälsovården? Vad innebär specialuppdraget, vad är slutresultatet av projektet och har det kommit fram intressanta förslag?

Avsnittet producerades denna gång i samarbete med beredning för Västra Nylands välfärdsområde.

Podden gästas av Elisabeth Kajander, utvecklingschef, Västra Nyland välfärdsområde och av Harry Lunabba universitetslektor, forskare och föreläsare, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Poddens värd är Ulrika Krook, sakkunnig inom projektet, Västra Nylands välfärdsområde, specialiserad jurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Avsnittet spelades in i december 2022.

Finns det lagar och etiska regler inom det sociala arbetet? Varför har vi brist på socialarbetare? Vad handlar personalisering och klientorientering om inom socialt arbete? Vad är personlig budget? Är det en serviceform? Varför har det kommit till Finland?

Podden gästas av specialforskaren och specialiserade socialarbetaren Stina Sjöblom. I avsnittet diskuteras bl.a. personalbristen inom socialt arbete och den lagstiftning som styr socialt arbete samt dess kompetensutveckling. Dessutom behandlas ett nationellt projekt om personlig budgetering inom funktionshinderservicen. Poddens värd är Ulrika Krook, specialiserad jurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. (Avsnittet inspelat i mars 2022)

Är våra socialarbetare en underutnyttjad resurs? Vad händer med den svenska forsknings-, innovations-, utbildnings- och utvecklingsverksamheten? Varför behövs förvaltningsstadgar, strategier och servicestrategier?

I avsnittet diskuterar direktör Ulf Stenman (Kommunförbundet) , direktör Anne Knaapi (SOSTE), universitetslektor Harry Lunabba (Soc&kom) med Ulrika Krook, universitetslärare och specialiserad jurist (Soc&kom) om välfärdsreformen och vad som kommer att behövas för att genomförandet av den historiska och stora reformen ska lyckas.

Avsnittet är tvåspråkigt på svenska och finska.

Vad behöver journalister och kommunikatörer vara uppmärksamma på gällande mänskliga rättigheter? Podden gästas av specialmedarbetare Maria Swanljung och behandlar mänskliga rättigheter, kommunikation och journalistik samt yttrande- och pressfrihet. Värd: Ulrika Krook, specialiserad jurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Diskussion om hur barnrätten och arbetet mot ett barnvänligare Finland syns i maktens centrum riksdagen men också i lokalpolitiken. I podden berättar riksdagsledamot Mikko Ollikainen om det parlamentariska arbetet mot en nationell barnstrategi. Föreningslivets och speciellt ungdomsföreningarnas roll i barn och ungdomars utveckling tas också upp. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Vad kan vi göra för att barnens röst ska höras bättre i samhället? Har barnen hamnat i skymundan under pandemin? I avsnittet diskuteras också krisen inom småbarnspedagogik tillsammans med verksamhetsledarna Micaela Romantschuk från Hem och Skola och Pia Sundell från Barnvårdsföreningen. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Hur kan olika yrkesgrupper jobba tillsammans för barnrätt och ett barnvänligare samhälle? Hur fungerar det mångprofessionella samarbetet för att förverkliga barnrätten? De här frågorna diskuteras tillsammans med överinspektör Malin Eriksson från Regionförvaltningsverket och sakkunnig Saija Westerlund-Cook vid Folkhälsan. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Kommunerna och genomförandet av nationella barnstrategin. Hur kan kommunerna jobba mot att bli en barnvänligare kommun. Varför behövs samarbete för att uppfylla de skyldigheter som följer av barnrätten men också för att stöda varandra i arbetet med att förvekliga målsättningarna och de mera konkreta åtgärderna i nationella barnstrategin? Gäster: Jurist Annika Korpela och sakkunnig Minna Lindberg från Kommunförbundet. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Hur ser vägen till en national barnstrategi ut? Varför behövs barnkonsekvensanalys och barnbudgetering? Tillsammans med barnrättsjuristerna Kirsi Pollari från Centralförbundet för barnskydd och Esa Iivonen från Mannerheims Barnskyddsförbund pratar vi också om hur Covid-19-pandemin har påverkat barn och familjer samt om den ökade polariseringen bland barnfamiljer och ökad barnfattigdom. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Podden är tvåspråkig på svenska och finska.