Karriärservicen

Du kan vända dig till universitetets karriärservice när som helst under studierna, ända från det första studieåret – din väg ut i arbetslivet utformas under studiernas gång. Karriärservicen erbjuder individuell vägledning, utbildning samt handböcker och anvisningar på webben. Karriärservicen medverkar i mentorverksamhet, kurser i projektarbete och andra studier som syftar till att föra studenterna närmare arbetslivet. Hos Karriärservicen får du information om vad arbetslivet har att erbjuda. År 2014 förmedlades över 3000 annonser från arbetsgivare. Vårt utbud står till ditt förfogande!

Du kan också boka en tid för ett personligt karriärplaneringssamtal där man koncentrerar sig på din nuvarande situation.

I karriärplaneringen koncentrerar vi oss på de frågor som du har. Frågorna kan anknyta till klarläggande av val, planer och mål, styrkor och självkännedom eller alternativ som intresserar dig själv.

Målet med karriärplaneringen är att genom en gemensam diskussion ge dig verktyg för att reda ut svaren och klarlägga tankar. Färdiga svar kan karriärvägledaren naturligtvis inte ha på ditt liv.

Karriärplaneringen tar en timme. Före karriärplaneringen ska en blankett för förhandsuppgifter fyllas i. Syftet med denna är att hjälpa karriärvägledaren att bereda sig på mötet med dig. Karriärplaneringsamtal på svenska sköts av Leena Itkonen.

Boka en tid för karriärplanering genom att fylla i blanketten för förhandsuppgifter. På blanketten hittar du våra tider för karriärplanering. Om du tvingas att avboka din tid, sänd e-post till adressen urapalvelut(at)helsinki.fi.

Läs också om karriärväglädnins etiska principer.
 

Arbetsplatser, praktikplatser och pro gradu-uppdrag som riktar sig till Helsingfors universitets studerande och nyutexaminerade:

Prenumerera på Aarresaaris lediga jobb som RSS-flöde (på finska).

På nätet hittar du lediga jobb genom att googla på ”avoimet työpaikat” och ”lediga arbetsplatser” (i Sverige också ”vakanser”).

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2017–2018 börjar i november 2017. Ansökningen till programmet är öppen for studenter 19.9.–8.10.2017.

Det finns 34 mentorer (två på svenska) som agerar i olika sektorer i samhället. Mentoreringen förs på svenska i två grupper. Kolla in sökanvisningar och akt snabbt, eftersom grupper fylls i ordning för registrering!

Genom gruppmentorskap har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts om nyttigt.

Bekanta dig med mentorerna 2017–2018 och ansöka till gruppmentorskapet!

Karriärservicen ordnar utbildning och informationstillfällen (på finska och engelska). Vissa evenemang riktar sig också till nyutexaminerade.

Till evenemang

Facebook hittar du också evenemang organiserade av andra arrangörer.

Tips för jobbsökning finns i Aarresaaris jobbsökarguide.

Karriärservicens guide till dolda jobb ger tips för hur du söker jobb när arbetsgivarna inte öppet annonserar sina lediga anställningar. Guiden har tips för bl.a. följande:

  • Hur identifiera din egen kompetens?
  • Hur kartlägga intressanta arbetsgivare?
  • Vad är en öppen ansökan och hurdant är ett bra CV?
  • Hur förbereda sig för en intervju?

Guiden till dolda jobb finns på finska och engelska. Tryckta exemplar finns på studentservicens tjänsteforum.

Karriärplanering är konsten att skapa en uppfattning om sitt eget kunnande och sina möjligheter, gripa chanser och nå sina mål. När du planerar din karriär kan du använda följande tjänster:

Aarresaaris karriärplaneringsguide hjälper dig skapa en uppfattning om ditt kunnande och dina alternativ:

På tjänsten Uraohjaus.net kan du göra självutvärderingar. Testet ”Taito-ura” gäller dina personlighetsdrag, kunskaper och färdigheter. Testet ”Aika-ura” hjälper dig identifiera dina styrkor och utvecklingsbehov i fråga om tidsanvändning. Taito-ura finns på finska och engelska.

Hos Karriärservicen kan du besöka arbetslivsvägledarens mottagning eller boka en tid för ett individuellt karriärvägledningssamtal.

Karriärservicen följer upp hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden. Karriäruppföljningen inleds fem år efter examen (magistrar eller kandidater som avslutat sina studier) och två–tre år efter doktorsexamen, och görs därefter vartannat år. Läs rapporter om karriäruppföljning.

På webbplatsen töissä.fi finns uppgifter om vad de som studerat vid universitet och yrkeshögskolor jobbar med. Webbplatsen är på finska.

LinkedIn har en uppsjö av information om personer som studerar eller har tagit examen vid universitetet. På Linkedin sidor av Helsingfors uversitetet finns mer än 36 000 profiler där personen har angett Helsingfors universitet i sin utbildning.

Karriärvägledare Leena Itkonen berättar hur studenterna kan själva påverka sina möjligheter att få jobb efter studierna och på vilket sätt universitetsstudierna förbereder för arbetslivet?

"Universitetsstudierna erbjuder en bred teoretisk referensram som skapar förutsättningar, inte bara för kunskaper inom ett visst område, utan även för problemlösning och kritisk granskning och också vidare kompetensutveckling efter studierna. Helsingfors universitets utbud av vetenskapsområden är mycket brett och man kan skaffa sig kunskaper om samhället, miljön, människans fysiologi, religion, för att bara nämna några."

"I intervjuerna med utexaminerade studenter sägs det ofta att slumpen har spelat en stor roll för det första jobbet efter examen. Men vid en närmare undersökning visar det sig att det i bakgrunden finns en målinriktad verksamhet, t.ex. kan studenten ha varit aktiv i branschnätverk eller gjort praktik."

Läs hela intervjun

Prenumerera på Karriärservicens nyhetsbrev Rekry-info. Där får du aktuell information om arbetsmarknaden och om Karriärservicens verksamhet och evenemang. Nyhetsbrevet riktar sig till studerande och nyutexaminerade. Rekry-info utkommer ett par gånger i månaden under terminerna. Brevet är på finska. Prenumerera på Rekry-info.

 

Vi finns på Facebook, följ oss där!