Du kan vända dig till universitetets karriärservice när som helst under studierna, ända från det första studieåret – din väg ut i arbetslivet utformas under studiernas gång. Karriärservicen erbjuder individuell vägledning, utbildning samt handböcker och anvisningar på webben. Karriärservicen medverkar i mentorverksamhet, kurser i projektarbete och andra studier som syftar till att föra studenterna närmare arbetslivet. Hos Karriärservicen får du information om vad arbetslivet har att erbjuda. År 2014 förmedlades över 3000 annonser från arbetsgivare. Vårt utbud står till ditt förfogande!