Viktigt information om 2018 - 2019 studiealternativer!

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 de foljande studiehelheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter: pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska;  fristående speciallärarstudier på finska; och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.

Vi vet mera om ansökan och ansökningsproceduren gällande speciallärarstudier och studier i olika ämnen och ämneshelheter efter fakultetsrådets möte 7.11.2017, och pedagogiska studier efter 12.12.2017.

 

Följande information gäller ansökan under året 2017!

Bli lärare! Det finns flera olika alternativ för lärarstudier på svenska vid Helsingfors universitet. Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2017–2018 studiehelheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter. På denna sida har vi samlat info om de olika studiealternativen för att bli lärare genom fristående studier som ger yrkesfärdighet. Information om Helsingfors universitets hela studieprogram för att bli behörig lärare eller expert på pedagogik finns på pedagogiska fakultetens sidor. Har du frågor kan du kontakta ansökningsservicen.