Följande information gäller ansökan under året 2018!

Bli lärare! Det finns flera olika alternativ för lärarstudier på svenska vid Helsingfors universitet. Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 studiehelheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter. På denna sida har vi samlat info om de olika studiealternativen för att bli lärare genom fristående studier som ger yrkesfärdighet. Information om Helsingfors universitets hela studieprogram för att bli behörig lärare eller expert på pedagogik finns på pedagogiska fakultetens sidor. Har du frågor kan du kontakta ansökningsservicen.

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 följande studiehelheter: pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska;  fristående speciallärarstudier på finska; och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.