Ansökningstiden till de inhemska kandidat- och magisterprogrammen 14.3.2018 kl. 8.00−28.3.2018 kl. 15.00. På den här sidan hittar du kan också bland annat urvalsprovfrågor och modellsvar från 2017.