Litteratur för urvalsproven till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Förhandslitteraturen till urvalsprovet i samhällsvetenskaper, Svenska social- och kommunalhögskolan 2018:

Karmela Liebkind: Kan socialpsykologisk forskning vara till praktisk nytta för att förbättra grupprelationer? Psykologia 52 (06), 2017.

Östen Wahlbeck: Hemland, diaspora och flyktingars integration. Finsk tidskrift 5/2015.

Andrea Bohman och Mikael Hjerm: Välkommen hit? Attityder till invandring i Europa under 2000-talet. Ur: Utblick: Sverige i en internationell jämförelse / [ed] Filip Fors och Jenny Olofsson, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016.

Gunilla Hultén: Den sårbara mångfalden. Forskningsantologi av Medieutredningen, Stockholm 2016. SOU 2016:30.

Staffan Himmelroos: Demokratiska innovationer och förutsättningar för ett kollektivt förnuft. Finsk tidskrift 1/2015.

 

Förandslitteratur till urvalsprovet i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 2018:

”Vi vet vad du behöver” Konstruktion av motstånd av ”ensamkommande” på HVB” (Socialvetenskaplig tidskrift 3–4/2016, s. 219–238 ) av Philip Lalander och Dawan Raoof. http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/16795/15186

”Professioner, makt och samverkan mellan myndigheter. Socialtjänstens, skolans och BUP:s arbete med ungdomar som inte går till skolan” (Socialvetenskaplig tidskrift 1/2017, s. 59-77) av Hans Ek, Joakim Isaksson och Rikard Eriksson. http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/16892/15272

”Internationellt socialt arbete – Definitioner och perspektivval i historisk belysning” (Socialvetenskaplig tidskrift 2/2013, s. 127–146) av Erica Righard. http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15742/14225

”Familjehemsvård i granskningssamhället – hur följer kommunerna upp sina placeringar?” (Socionomen 6/2015, Forskningssupplement, s. 26–42) av Marie Sallnäs och Stefan Wiklund. (OBS Endast sidorna 26–42 i dokumentet) www.socionomen.nu/sites/default/files/Forskningssupplement_38.pdf