Lärmiljöer

Helsingfors universitet har verksamhet på många ställen i världen - från Kilpisjärvi till Kenya. Helsingfors universitet erbjuder dig en mångsidig studie- och lärmiljö. Du kan till exempel fördjupa dig i en bok på biblioteket eller ge dig in på livliga diskussioner med dina studiekompisar och personalen antingen på campus eller virtuellt.

Helsingfors en av Finlands största studiestäder med drygt 60 000 universitets- och högskolestuderande. Staden har ett brett utbud av studentevenemang, hobbyverksamhet och tjänster för studerande.

Genom att delta i de aktiviteter som Studentkåren vid Helsingfors universitet erbjuder kan du bekanta dig både med staden och övriga studenter. Webbtjänsten Reseplaneraren är ett bra hjälpmedel då du rör dig i huvudstadsregionen.

Helsingfors universitet verkar på fyra campus i Helsingfors. Dessutom har universitetet verksamhet på 15 andra orter i Finland, till exempel Vasa och Lahtis. Du hittar orterna på campuskartan.

Det finns varierande lärmiljöer. Du kan avlägga studier i till exempel ett laboratorium med topputrustning, i mångsidiga undervisningsutrymmen eller i ett anrikt hus byggt på 1800-talet.  Vid universitetet finns också studieutrymmen där du kan studera dygnet runt. Ett exempel är lärocentret Aleksandria.

Idag sker inlärningen, förutom i olika fysiska utrymmen, också allt mer i virtuella utrymmen. Olika elektroniska lärplattformer är en del av studierna, studiematerial ges i elektroniskt format och du kan till exempel låna kurslitteratur som e-böcker. Du kan studera språk i språkcentrets självstudieutrymmen med hjälp av bandupptagningar och olika videon.

Du hittar kurs- och annan litteratur för dina studier vid universitetets moderna campusbibliotek. Campusbiblioteken finns på alla campus, det nyaste biblioteket är Kajsabiblioteket på centrumcampus som redan vunnit många pris. Materialen står till ditt förfogande i virtuell-, mobil- eller traditionell bokform.

Även Nationalbiblioteket, som är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek, är en del av Helsingfors universitet.

Bibliotekets egna webbplats >>

Som studerande har du tillgång till omfattande IT-tjänster som stöd för dina studier och som underlättar din studiedag. På IT-centrets gulnäbbssidor hittar du mer information om hur du går till väga för att få ett användarnamn till universitets nätverk och du kan bekanta dig med de övriga tjänsterna som centret erbjuder, till exempel adbutrymmen.

Under dina studier kommer du att bekanta dig med åtminstone Weboodi, Flamma och Moodle. För att logga in på dessa tjänster behöver du ett giltigt användarnamn.

På Flamma, universitetets interna webbplats/intranät, hittar du all information du kan behöva. Flamma hjälper dig att hålla koll på din läseordning och den är en port in till andra elektroniska system vid universitetet.

WebOodi är en elektronisk studieportal genom vilken du anmäler dig till kurser och tentamina. Med hjälp av WebOodi kan du också göra upp en studieplan, kontrollera dina studieprestationer, ge kursfeedback och upprätthålla dina kontaktuppgifter.

Moodle är en lärplattform på nätet som används vid Helsingfors universitet. Den möjliggör en aktiv och mångsidig interaktion mellan studenterna och lärarna. Med hjälp av Moodle kan man samla nätuppgifter, diskussioner, chat, tentamina, enkäter, kalenderanteckningar och studiematerial på en och samma plats.

Språkcentrum vid Helsingfors universitet är Finlands största språkutbildare. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska språkstudierna i främmande språk och det andra inhemska språket som ingår i examina och anordnar undervisning på universitetets alla fyra campusområden. Dessutom anordnar Språkcentrum varje år nybörjar-, fortsättnings- och specialkurser för studerande i ca femton språk.

Läs mer om Språkcentrets utbud och på vilka sätt du kan studera språk på Språkcentrets webbplats och Facebook-sida.

Som studerande får du från första början undervisning som bygger på de nyaste forskningsrönen eftersom alla lärare också forskar.

Forskning i toppklass görs vid universitetets botaniska trädgårdar, forskningsstationer, laboratorier och ladugårdar. Dessutom finns det unikt källmaterial för forskningsändamål vid biblioteken och arkiven. Forskningsmiljön är internationell och mångvetenskaplig.

Universitetet erbjuder inspirerande träffpunkter så som Tankehörnan och Helsinki Think Company.

Till Tankehörnan är alla välkomna för att se, höra och uppleva vad man forskar och undervisar i vid universitetet.

Helsinki Think Company är en akademisk företagarverkstad, ett arbetsutrymme och en plats där det arrangeras olika evenemang.

Visste du att Helsingfors universitet grundades redan 1640? Tankens kraft är Helsingfors universitetsmuseums nya permanenta utställning som presenterar Finlands äldsta universitets fascinerande historia.

Läs mer på universitetsmuséets egna webbplats >>

 

Bekanta dig med universums mysterier på Observatorieberget! Observatoriet som invigdes 1834 inhyser Helsingfors universitetsmuseums centrum för astronomi.

Läs mer om Observatoriet >>

 

Helsingfors universitet har förbundit sig att främja hållbar utveckling både i utbildningen och i sin egen verksamhet. Studenterna uppmanas att vara uppmärksamma på de ekologiska konsekvenser deras vardagliga val har och också att fundera på förutsättningar för en hållbar livsstil. För att stödja dessa mål har Helsingfors universitet samlat en grön guide för studenter som finns på universitetets interna sidor. Där finns information om miljöfrågor både på universitetet och för de studerande i deras vardagliga liv.

I guiden kan du läsa hur du som studerande kan påverka välbefinnande i din närmiljö. Du hittar även information om dina möjligheter att delta i verksamheten kring miljö och hållbar utveckling både på universitetet och bredare i samhället. Guiden ger även tips på fritidsaktiviteter i Helsingfors.

Vid Helsingfors universitet kan du utbilda dig till expert inom miljöområdet (på finska). Miljöundervisning är inte begränsad till endast de naturvetenskapliga läroämnena, utan miljö utgör ett bärande tema för ett tvärvetenskapligt samarbete. Det finns ett stort antal ämneskurser på temat miljö och hållbar utveckling som man kan läsa vid olika fakulteter. Universitetet erbjuder många möjligheter att inkludera dina miljökunskaper i dina egna studier.   

Var med och skapa en mer hållbar framtid för Helsingfors universitet!