Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Soc&kom

Ingång till byggnaden:

Yrjö-Koskinens gata 3

Salens namn:

Sal 211

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens andra våning.