Information om salen (Porthania, PIII)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Porthania

Ingång till byggnaden:

Universitetsgatan 3

Salens namn:

PIII

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens första våning.