Information om salen (Lärocentret Aleksandria, K130)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Lärocentret Aleksandria

Ingång till byggnaden:

Fabiansgatan 26 eller Berggatan 7.

Gå genom portgången till innergården, Aleksandrias ingång finns där.

Salens namn:

K130

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens våning K.