Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Infocentrum Korona

Ingången till byggnaden:

Infocentrum Korona är lätt att känna igen: Det är den byggnad vars yttervägg till största delen är blå och bågformad. Byggnadens ingång finns på adressen Viksbågen 11.

Salens namn:

Sal 172

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens 1 våning.