Information om salen (Haartman-institutet, sal 2)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Haartman-institutet

Ingång till byggnaden:

Haartmansgatan 3

Salens namn:

Sal 2

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens 1 våningen