IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Exactum, sal CK112)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Exactum

Ingång till byggnaden:

Exactums officiella adress är Gustaf Hällströms gata 2b. Exactum ligger ändå inte vid Gustaf Hällströms gata.

Vid Gustaf Hällströms gata ligger Physicum och Campusbiblioteket i Gumtäkt. Exactum ligger bakom dessa byggnader. Den gång som leder till Exactum startar vid adressen Pehr Kalms gata 3.

Salens namn:

Sal CK112

Så här hittar du salen i byggnaden:

Salen finns i byggnadens första källarvåning.