Information om salen (Exactum, sal A111)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Exactum

Ingång till byggnaden:

Exactums officiella adress är Gustaf Hällströms gata 2b. Exactum ligger ändå inte vid Gustaf Hällströms gata.

Vid Gustaf Hällströms gata ligger Physicum och Campusbiblioteket i Gumtäkt. Exactum ligger bakom dessa byggnader. Den gång som leder till Exactum startar vid adressen Pehr Kalms gata 3.

Salens namn:

A111

Så här hittar du salen i byggnaden:

Då du kommit in i byggnaden, gå några trappsteg upp och sväng vänster. Dörren till A111 är bredvid vaktmästarens bås. Ovanför dörren står "Lars Ahlfors auditorium". På dörren finns en liten skylt där det står "Auditorium A111"