Information om salen (Auroa, sal 229)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Aurora

Ingång till byggnaden:

Brobergsterassen 10

Salens namn:

Sal 229

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens andra våning.