Undervisning och forskning

Vid Helsingfors universitet erbjuder Språkcentrum språk- och kommunikationsundervisning i 16 språk, och de årliga studieprestationerna motsvarar cirka 35 000 studiepoäng.

Varje läsår lockar Språkcentrums kurser ca 13 000 studenter, såväl examensstuderande och internationella studerande som JOO-studenter. Kurserna kan väljas från flera utgångsnivåer, från grunderna till fördjupad nivå och kurser med ämnesspecifik inriktning.

Information om undervisningen och studentverksamheten vid Språkcentrum finns i instruktioner för studerande. (Om du studerar enligt samma examensfordringar som läsåret 2016–2017 hittar du instruktioner gällande den gamla examensmodellen i Flamma.)

Att studera vid Språkcentrum
Utveckling av undervisningen