Fins­ka för ut­län­ning­ar

Enheten Språktjänster vid Språkcentrum har ordnat avgiftsbelagda öppna kurser i finska för utlänningar sedan 1991.

Kurser ordnas året runt: Höstens kurser börjar i september, vårens kurser i januari och sommarkurserna börjar i juni, juli och augusti.

Undervisningsspråket är finska. Metoden att undervisa finska på finska gör att eleven lär sig snabbare och inlärningsresultaten blir bättre. Kursupplägget gör att det inte behövs andra språk. Du kan be om hjälp av läraren på andra språk när han/hon cirkulerar i klassen och handleder par- och grupparbete, på pauserna och efter lektionerna.

Kursernas svårighetsnivåer anges med siffrorna 1-6; parallellgrupper för kurser med samma svårighetsgrad anges med bokstäverna A-D.

Kursens längd anges i lektioner. En lektion är 45 minuter.

  • Allt var perfekt. Jag tyckte jättemycket om både eleverna och läraren. Har sällan haft så kul.
  • Jag kunde inte ett ord finska. Nu klarar jag av att kommunicera!
  • Jag tyckte mycket om kursen. Speciellt undervisningssättet, som gjorde det verkligen lätt att lära sig språket ett steg i taget.

 

Språktjänsters kansli är öppet på tisdagar kl. 12–16.

Besöksadress: Berggatan 5 A (3 vån.)

 

OBS! Språkstjänsters kansli är stängt 23.12.2019–1.1.2020.