Finska för utlänningar

De öppna kurserna i finska ordnas av Öppna universitetet.