Språkcentrum

Helsingfors universitets språkcentrum är Finlands största språkutbildare i fråga om personalstyrka och språkutbud, och institutionen är en mångspråkig och mångkulturell arbetsplats. Språkcentrum ansvarar för språk- och kommunikationsstudierna för studerande vid Helsingfors universitets utbildningsprogram, och tillhandahåller mångsidiga språktjänster för universitetets behov. Kurserna och tjänsterna utformas och genomförs i samarbete med universitetets enheter och enheternas personal.

In­for­ma­tion om Språkcentrum