Forskning

Den viktigaste uppgiften för Språkcentrum är undervisning i språk och kommunikation.

Utveckling av undervisningen och forskning som anknyter till den är en naturlig del av lärarskapet och utvecklingen av verksamheten: vi forskar eftersom vi undervisar. Till denna forskande arbetsgemenskap hör hela personalen. Språkcentrums forskning baseras på samarbete mellan olika yrkes- och språkgrupper och anknyter mångsidigt till Språkcentrums verksamhet och undervisningens utvecklingsprojekt.

Språkcentrum som forskare

I centrum av Språkcentrums forskning och utvecklingsprojekt finns språket, kulturen och pedagogiken. Forskningsprojekten gäller lärande, muntlig och skriftlig interaktion, språkvetenskap och pedagogik samt utveckling av Språkcentrums verksamhet.

Forskningsresultaten publiceras på olika forum, såsom vid nationella och internationella konferenser, seminarier, utbildningar och i Språkcentrums egen publikationsserie. Man uppmuntrar till att dela med sig av forskningsresultaten och till aktivt utvecklingssamarbete mellan olika universitet och högskolor. Språkcentrums interna forskningsseminarier och personalutbildningar inriktade på att utveckla undervisningen ordnas under varje period. Vid Språkcentrum finns dessutom en arbetsgrupp för utveckling av forskningen. Språkcentrum samarbetar också med fakulteterna, utbildningsprogrammen och ämnena och deltar i möten mellan forskare i enskilda språk och kulturer, undervisningsstoff och inom olika pedagogiska teman.

Det centrala vid sidan av utvecklingen av den egna verksamheten är att stödja och aktivt utveckla lärarnas och hela arbetsgemenskapens expertis. Personalens forskningsintressen vid Språkcentrum stöds genom både arbetstidsarrangemang och resebidrag.

Publikationer

Språkcentrums publikationsserie:

Kielenoppimisen kehittyvät arviointi- ja palautekäytänteet - Developing feedback and assessment practices in language learning. Jokinen, Jaana & Karjalainen, Sinikka & Mäkäläinen, Heidi toim. (2018)

Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen - On advising and counselling in language learning.Lehtonen, Tuula & Vaattovaara, Johanna toim. (2016)

Papers from the 26th Communication Skills Workshop - Identity Explored: Language Centre, Language Professional, Language Teacher, Language Learner. Bradley, Fergal; Lappalainen, Pia & Braidwood, Eva toim. (2015)

Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change . Matilainen, Mirjami & Siddall, Roy & Vaattovaara, Johanna toim. (2013) .

Oppijoiden suomi: Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit. Korhonen, Seija (2012), Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Out-of-classroom language learning. Pitkänen, Kari K.; Jokinen, Jaana; Karjalainen, Sinikka; Karlsson, Leena; Lehtonen, Tuula; Matilainen, Mirjami; Niedling, Christian; Siddall, Roy (2011) .

Turning the Kaleidoscope - (E)FL Experience and Inquiry as Auto/biography, Leena Karlsson (2008), University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of English (2008).

Kielikeskuksen henkilökunnalla on myös muuta julkaisutoimintaa, ks. kielikeskuslaisten julkaisut TUHAT-tietokannassa.

Övriga publikationer

Learners’ and teachers’ voices in developing digital language learning environments: insights from a survey. Niinivaara, Janne & Vaattovaara, Johanna. (2018). Language Learning in Higher Education, 8(1), pp. 133-156.

Waiting for the customer. Multimodal analysis of waiting in service encounters. – Journal of Pragmatics. Svinhufvud, Kimmo. (2018, hyväksytty).

The coordinated entry into service encounters in food shops. Managing interactional space, availability, and service during openings. – Research on Language and Social Interaction. Svinhufvud, Kimmo & Harjunpää, Katariina. (2018, hyväksytty).

 “You will certainly learn English much faster at work than from a textbook.” – Law students learning English beyond the language classroom. Lehtonen, Tuula. (2017). System, 68, pp. 50-59.

Unmaking History-as-Fiction: Decoupling the Two Incompatible Principles of Language in Hayden White's Linguistic Turn, 1970s–2000s. Muszynski, Lisa (2017).

Opiskelijoiden kokemuksia vertaispalautetyöskentelystä kielen ja kirjoittamisen opiskelussa”. Von Boehm, Satu & Suojala, Marja & Veikkolainen, Kirsti. Aikuiskasvatus 38 (2), 108 - 121.

Kieltenopettajien kielinäkemykset ja opetukselliset lähestymistavat kansainvälistymishaasteiden edessä. Vaattovaara, Johanna (2016). Yliopistopedagogiikka 2/2016

iPads in medical language courses at the University of Helsinki. Wallinheimo, K. & Pitkänen, K. (2016). Language Learning in Higher Education, 6(1), pp. 77‐94.

Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä: Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa. Wallinheimo, Kirsi (2016) Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 381. Helsingin yliopisto.

Stay-at-home mothers learning Finnish. Intke-Hernandez, Minna. (2015) Adult language education and migration: challenging agendas in policy and practice. Simpson, J. & Whiteside, A. (toim.). Abingdon, Oxon: Routledge, s. 119-127 9

Socioconstructivismo y tecnologías de enseñanza en clase. Hernandez Reyes, Gonzalo. & Intke-Hernandez, Minna. (2015) Investigaciones sobre la enseñanza del español y su cultura en contextos de inmigración. Sevilla: University of Helsinki and University of Sevilla, s. 355-374

Migrant stay-at-home mothers learning to eat and live the Finnish way. Intke-Hernandez, Minna & Holm, G. (2015) Nordic Journal of Migration Research. 5, 2, s. 75-82

Asiantuntijaksi kahdella kielellä – Bli exptert på twå språk – Becoming a Bilingual Expert . Vaattovaara, Johanna & Fiilin, Ullamaija / Jokinen, Jaana & Lindström, Martta & Posti, Marjo (2014), Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja.

Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena : Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta. Svinhufvud, Kimmo (2013), University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.

The role of research in teaching-oriented institutions: a case study of university language centres in Finland. Tuomi, Ulla-Kristiina & Rontu, Heidi (2013), Language Learning in Higher Education, Vol 3, issue 2, s. 339-354.

Enhancing professionalism through teacher–administration collaboration in University Pedagogy training. Leena Evesti, Satu Kattainen & Johanna Vaattovaara.(2013), Language Learning in Higher Education Vol 3, issue 1, s. 191–206.

The linguistic landscape of international studentsin English-medium Master’s programmes at the university of Helsinki: Student perceptions on the use of English and plurilingualism. Lehtonen, Tuula & Pitkänen, Kari K. & Siddall, Roy (2013), Language Learning in Higher Education vol 2, issue 2 s. 427-440.

Learning environments in university language centres: Transferring support to learners. Sainio, Seppo (2012), Language Learning in Higher Education Vol 1, issue 2, s. 349–363.

Quality through networking – from reactive administration to proactive cooperation. Karttu, Petri & Kiilunen, Liisa & Laulajainen, Tiina (2012), Language Learning in Higher Education Vol 1, issue 2, s. 301–311.

Guidelines for task-based university language testing . Virkkunen-Fullenwider, Anu & Fischer, Johann & Chouissa, Catherine & Dugovicová, Stefania (2011), European Centre for Modern Languages/Council of Europe.

Workplace language needs and university language education: do they meet? Lehtonen, T. & Karjalainen, S. (2009) In : European journal of education : research, development and policy. 44, 3, p. 411-420 10 p.

University graduates' workplace language needs as perceived by employers. Lehtonen, T. & Karjalainen, S. (2008) In : System. 36, p. 492-503 12 p.

Että osaa ja uskaltaa kommunikoida - akateemisissa ammateissa tarvittava kielitaito työntekijöiden ja työnantajien kuvaamana. Karjalainen, Sinikka & Lehtonen, Tuula toim (2005), Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 13/2005. Raportit ja selvitykset.

 

Lär­o­böc­ker

Palataan! Suomea aikuisille. Intke-Hernández, Minna. (2018) Opetushallitus

Descobertas 1. Portugalin perusteet. Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri (2018), Finn Lectura, Helsinki.

Español dos. Kontturi, Kimmo & Kuokkanen-Kekki, Marjaana & Palmujoki, Katri (2017). Finnlectura, Helsinki.

Конечно! Venäjän suullisen viestinnän kurssi. Mäkäläinen, Heidi (2016). Finn Lectura, Helsinki.

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. 3., uudistettu ja täydennetty laitos. Svinhufvud, Kimmo. (2016) Helsinki: Art House.

Gradutakuu. 3., uudistettu ja täydennetty laitos. Svinhufvud, Kimmo (2015) Helsinki: Art House.

Tohtoritakuu. Kiriakos, Carol – Svinhufvud, Kimmo (2015) Helsinki: Art House.

Po Prostu 2. Mäkäläinen, Heidi & Haba-Rantamo Malgorzata (2014). Finn Lectura, Helsinki.

Escalier 3. Ranskaa lukioon ja aikuisille . Altschuler, Jonina & Dervin, Fred & Laine, Katariina Laine & Tenhunen, Tytti & Punkkinen, Suvi (2013), Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Español uno. Kontturi, Kimmo & Kuokkanen-Kekki, Marjaana & Palmujoki, Katri (2012). Finnlectura, Helsinki.

Virtuaaliset ympäristöt: Innostava oppiminen, tehokas koulutus. Mäkitalo, Eino & Wallinheimo, Kirsi (2012), Talentum Media Oy, Helsinki.

Po Prostu 1. Mäkäläinen, Heidi & Haba-Rantamo Malgorzata (2011), Finn Lectura, Helsinki.

Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1 . Alestalo, Marjatta (2009). Finn Lectura, Helsinki.

Flexteknik: Svenska för högskolor. Husu, Hanna & Wallinheimo, Kirsi (2009), Kolmas, uudistettu painos. Otava, Helsinki.

In the mood for Grammar. Ervola, Kaija & Kjisik, Felicity (2007), Finn Lectura, Helsinki.

Varför inte! Kurs 6/ Kurs 7/ Kurs 8. Fiilin, Ullamaija & al. (2007), Finn Lectura. Helsinki.

Suomi sujuvaksi 1. Kenttälä, Marjukka (2007). Gaudeamus/Helsinki University Press, Helsinki.