Kontaktuppgifter

Språkcentrum betjänar studenter, partner och media.

Kontaktuppgifter till personalen finns ochså i vårt personalregister.

Stu­dentser­vicen vid språk­cent­rum:

Språk­tjäns­ter

Che­fer­na för språ­ken­he­ter­na

Engelska

Franska

Italienska

Japanska

Kinesiska

Modersmål (skrivande och retorik) och finska som andraspråk

Ryska

Spanska

Svenska

Tyska

Övriga språk (arabiska, danska, estniska, koreanska och portugisiska)