Medlen i Helsingfors universitets donationsfonder ingår i Helsingfors universitets fonder, dvs. universitetets egna tillgångar. Donationsmedlen placeras som en helhet, vilket innebär att Helsingfors universitet kan garantera en stabil avkastning på fondernas kapital. Fondernas förvaltningsnämnd beslutar hur donationsmedlen ska fördelas. Donationsmedel ingår också i universitetets grundkapital. Rektorn beslutar hur avkastningen av dessa donationsmedel ska användas.