Starta en jubileumsinsamling

Forskningsbaserad kunskap, utbildning och universitet behövs mer än någonsin i den föränderliga värld vi lever i. Genom att arrangera en jubileumsinsamling kan du styra hågkomsten av din födelsedag, pensionering, disputation eller någon annan viktig dag till forskning och undervisning.
En jubileumsdonation är betydelsefull

Genom att starta en jubileumsinsamling bidrar du till att studenter och forskare kan hitta svar på mänsklighetens stora och små frågor. En donation lämnar ett permanent avtryck för universitetets bästa.  En jubileumsinsamling sänder också en stark signal om vilka värderingar och frågor som är viktiga för dig och som du vill berätta om för dina vänner och bekanta.

Vi hjälper dig att planera ett personligt budskap och sätt att fira din bemärkelsedag. Här nedan hittar du närmare anvisningar för hur du går till väga för att starta en jubileumsdonation.

Som grundare av en jubileumsinsamling är du också välkommen som medlem i vår donatorgemenskap, Giraffklubben.

Så här startar du en jubileumsinsamling
Ta kontakt

Funderar du på att grunda en jubileumsinsamling eller skulle du vilja fråga oss något om donationer? Ta kontakt – vi hjälper gärna!

Bekanta dig med donationsobjekten

Hitta ett objekt som är viktigt för dig och som du vill understödja. Varje donation är viktig och hjälper studenter och forskare hitta svar på mänsklighetens stora och små frågor

Det görs flera jubileumsinsamlingen årligen

Donationerna under 2000-talet är en del av Helsingfors universitets fondhistoria som inleddes på 1700-talet. Bland de första och mest betydelsefulla donatorerna kan nämnas assessor Johan J. Haartman vars donation från år 1783 och testamente från år 1786 gav understöd till en professur i anatomi, kirurgi och förlossningslära samt stipendier till medicine studerande. Tack vare hans donation inleddes undervisningsövningar inom medicin vilket hade en stor effekt på hela vetenskapsområdets utveckling.