Testamentera – ge en gåva för vetenskapens framtid

Som testamentsgivare kan du stödja vetenskap och forskning långsiktigt. Med din donation stöder du viktig forskning och hjälper utbilda experter för ett samhälle i förändring.

Varje donation har stor betydelse. Du kan testamentera en penningsumma, en procentandel av din egendom eller hela din egendom till Helsingfors universitet. Vi är mycket tacksamma för alla donationer, och tillsammans har de en stor inverkan. 

Universitetet förbinder sig till att följa testamentsgivarens vilja när donationen tas emot efter bouppteckningen och att fullfölja donatorns vilja på ett sätt som är hållbart över tid. 

Vi sköter om ditt arv

Helsingfors universitet är en pålitlig och ekonomiskt säker mottagare och placerare av testamenterade medel. Vår etiskt hållbara placeringsverksamhet säkerställer att din donation kommer att verka för världens bästa långt in i framtiden.

Universitetet tar årligen emot flera testamenten som riktar sig till olika vetenskapsområden och äger tiotals anrika fonder som blivit till genom testamenten. Den äldsta fonden baserar sig på ett testamente av löjtnant Erik Ekestubbe från 1745. 

Hurdan forskning kan jag stödja genom ett testamente?

Du kan upprätta ett allmänt testamente till Helsingfors universitet utan att ange någon specifik forskning som du vill stödja. Då kan universitetet använda din donation till den mest aktuella forskningen och sådan forskning som möjliggör nya och banbrytande lösningar. Därför är en allmän donation alltid ett bra alternativ. Du kan också fastställa ett mer specifikt användningsändamål för din donation. 

Så här kan du uppmärksamma universitetet i ditt testamente

Du kan testamentera din egendom eller en del av din egendom till universitetet genom att fastställa att tillgångarna ska gå "till Helsingfors universitet till förmån för forskning, undervisning och samverkan med samhället". Du kan precisera syftet till exempel genom att fastställa att dina testamenterade medel ska gå till ett visst vetenskapsområde, till exempel "till förmån för medicinsk forskning".

Universitetet kan inte upprätta ett testamente för din del. En förtrogen person, jurist eller någon annan motsvarande person hjälper dig att upprätta testamentet. Vi hjälper dig gärna att hitta ett lämpligt donationsobjekt. Kontakta oss om du vill att dina testamenterade medel ska användas för något specifikt syfte. Genom att diskutera saken tillsammans kan vi säkerställa att ditt testamente utformas så, att universitetet kan ta emot testamentet i sinom tid och använda medlen enligt din vilja även i framtiden.

Vi diskuterar också gärna möjligheten att inrätta en fond i ditt namn i samband med Helsingfors universitets fonder. Med fonden kan du stödja ett vetenskapsområde som är viktigt för dig, till exempel genom student- eller forskarstipendier. Du kan inrätta en fond med ditt namn genom att donera startkapitalet redan under din livstid. Alternativt kan fonden inrättas enligt ditt testamente. Vi fastställer fondens stadgar tillsammans med dig.

Om du vill kan du berätta för oss att du nämner Helsingfors universitet i ditt testamente. Vi bjuder dig gärna med till Giraffklubben, dvs. Helsingfors universitets gemenskap för donatorer. I Giraffklubben får du veta mer om aktuell forskning och vad som pågår vid universitetet.

Kontakta oss!

Ta gärna kontakt med oss ifall du har frågor gällande testamentsgåvor eller vill diskutera hur du bäst kunde styra din donation. Vi betjänar även på svenska. 

Du når Helsingfors universitets enhet för donatorrelationer på adressen lahjoittajasuhteet@helsinki.fi och per telefon på 029 41 21650.

Din donation bidrar till världens bästa

Nedan kan du läsa mer om hur donationerna stöder forskare och studenter i deras viktiga arbete.