Karriär
En juridisk utbildning ger omfattande möjligheter att arbeta med många olika slags nationella och internationella uppgifter samt färdigheter att främja rättvisan i samhället.

Utbildningen ger även färdigheter för djupgående förståelse av samhälleliga ärenden och förmåga att lösa konflikter.

Att studera vid ett modernt universitet kräver engagemang av studenten. Studierna i juridik är krävande och förutsätter att studenterna aktivt deltar i undervisningen och övningsuppgifterna och har förmåga att studera självständigt. Engagemanget lönar sig – du blir en del av en livlig student- och universitetsgemenskap och får mångsidiga förutsättningar för att delta i arbetslivet.

Det treåriga utbildningsprogrammet för rättsnotarie ger grundläggande kunskaper inom juridikens olika delområden. När du blir antagen till utbildningsprogrammet, i huvudantagningen eller öppna universitetsantagningen, får du studierätt för både rättsnotarie- och juris magisterexamen. I praktiken avlägger alla studenter också juris magisterexamen, som är en förutsättning för att bli exempelvis domare eller advokat.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands. Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk.  Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Våra Tvex-alumner berättar hur det var att avlägga en tvåspråkig examen.

Fortsatta studiemöjligheter

När du har avlagt en lägre högskoleexamen, dvs. rättsnotarieexamen, kan du fortsätta studera till en högre högskoleexamen, dvs. juris magisterexamen. Det ordnas ingen separat antagning till fakultetens magisterstudier, utan alla som har antagits till fakulteten kan avlägga magisterexamen. Om du vill kan du också i en separat antagning ansöka till det engelskspråkiga magisterprogrammet i internationell och komparativ rätt.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.