Forskning

Forskningen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är bred och mångsidig.

En av universitetens uppgifter är att samverka med det omgivande samhället, och vid juridiska fakulteten kommer detta till uttryck genom målsättningen att för samhällets behov producera forskningsbaserad rättsvetenskaplig kunskap inom juridikens alla centrala delområden. Dessutom är juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet känd för grundforskning av hög kvalitet och rättsteoretisk forskning samt för den internationella forskningen inom juridikens olika delområden. Undervisningen vid fakulteten bygger på ny forskning och därmed får studenterna aktuell och forskningsbaserad kunskap inom juridikens olika delområden.

Följande rubriker beskriver den centrala forskningen vid juridiska fakulteten:

  1. Globalisering och gränsöverskridande rätt
  2. Den nationella rättsordningen med dess nordiska drag och europeiska förbindelser
  3. Rätt, digitalisering och teknologi
  4. Rätt och hållbarhet
  5. Rätt, säkerhet, välfärd och privatliv
  6. Marknadernas och företagsverksamhetens rättsliga grund och reglering

Fakultetens fokusområden anknyter till och stöds av The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights och Legal Tech Lab, som är knutna till fakulteten. I forskningsinstitutens verksamhet och inom fakultetens rättsområden ingår ett flertal forskningsprojekt som gäller frågor inom vetenskapsområdet. I anknytning till fakulteten verkar Finnish China Law Center, ett nationellt centrum för kinesisk rätt och rättskultur som drivs i form av ett samarbete mellan sju universitet och som utvecklar och samordnar forskning och undervisning om kinesisk rätt och rättskultur.