Våra alumner berättar

Hur är det att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex)? Bekanta dig med Helsingfors universitet juridikalumnernas erfarenheter.
Aurora Idänpään-Heikkilä

Studietid vid Helsingfors universitet: 2017–2021
Skolutbildningsspråk: finska
Nuvarande arbetsplats: Utrikesministeriet
 

Vad fick dig att börja dina Tvex-studier och hur bra kunde du svenska när du började?

Även om jag redan hade studerat en stund i Sverige hade svenska inte fastnat och jag hade inte mod att använda språket alls. Under introduktionsveckan hörde jag om Tvex och anmälde mig med på stående fot. I början kunde jag svenska så mycket som en som studerat medellång svenska – jag hade skrivit B-svenskan i studentskrivningarna. Jag hade dock intresse för språket och till exempel lyssnade jag på svenskspråkig musik på fritiden.

Kan du ge ett konkret exempel på en situation där du haft en konkret nytta av din tvåspråkiga expertis i arbetslivet?

Jag har kunnat ta emot svenskspråkiga arbetsuppgifter på mina praktikplatser och emellanåt har jag varit den enda svenskkunniga arbetstagaren på arbetsplatsen. När ärenden har kunnat skötas enligt det som planerat på svenska med min hjälp har naturligtvis underlättat min arbetsgivare anmärkningsvärt. Därutöver har jag kunnat delta i svenskspråkiga diskussioner med skandinaviska kolleger och de har varit genuint positivt överraskade när jag som finskspråkig kommunicerat på svenska med dem. Med skandinaviskan byggs det broar!

Hurdana hälsningar skulle du skicka till någon som funderar på att börja Tvex?

Genom att börja förlorar du ingenting – däremot att låta bli att börja är en enorm förlust. Genom att avlägga en Tvex-examen får du utöver studiepoäng och språkkunskaper nya tvåspråkiga kompisar, mod och självförtroende samt nycklarna till inlärning av också andra språk. Avläggande av Tvex kommer man ihåg som något positivt som man lyckats med och som lägger grunden till att man kan klara av framtida utmaningar. Själv bläddrar jag just Språkcentrets utbud och grubblar vilket språk som jag tar som mitt nästa projekt!

Läs mer:

Tvåspråkig examen - ett trumfkort på arbetsmarknaden

Juuso Lumilahti

Studietid vid Helsingfors universitet: 2017–2021
Skolutbildningsspråk: finska
Nuvarande arbetsplats: Arbetar på Hannes Snellman advokatbyrå

Vad fick dig att påbörja dina Tvex-studier och hur bra kunde du svenska när du började?

Tvex-programmet presenterades till nya studenter under de första veckorna av studierna. Enligt mig verkade Tvex intressant. I gymnasiet hade jag studerat den långa lärokursen i svenska men annan bakgrund hade jag inte. De svenskspråkiga studierna vid universitet var krävande men inte omöjligt svåra.

Kan du ge ett konkret exempel på en situation där du haft en konkret nytta av den tvåspråkiga expertisen i arbetslivet?

Till exempel har jag i mitt arbete fått översätta finskspråkiga dokument såsom köpebrev och promemorior till svenska. Det har varit fint då man litat på mitt kunnande. Därutöver strävar jag alltid efter att tala svenska istället för finska med sådana personer som jag vet att kan svenska. Med min nuvarande chef diskuterar vi till exempel på svenska.

Hurdana hälsningar skulle du skicka till någon som funderar på att börja Tvex?

Det lönar sig definitivt att prova på Tvex-programmet! Det lönar sig inte att ta det som en hög tröskels grej, utan se om det känns naturligt och som din egen grej. Tillfällen där man kan använda sina språkkunskaper kommer ofta som en överraskning. Därför lönar det sig att förbereda sig för dem i förväg.

Läs mer:

Tvåspråkig examen - ett trumfkort på arbetsmarknaden