Karriär
Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier i en utbildning som leder till magisterexamen eller söka dig ut i arbetslivet, t.ex. till olika uppgifter inom utbildning, utveckling och planering.
Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Kompetens

I kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan man studera till ämneslärare i biologi. Studierna i undervisningsämnena (biologi och ett annat undervisningsämne, t.ex. geografi) samt miljövetenskaper  ingår i kandidatexamen, men ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter genomfört kandidatprogram kan den studerande övergå till något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen.

En utexaminerad kandidat får beroende på vilka studiehelheter han eller hon har genomfört direkt studierätt till ett av följande magisterprogram 

Du kan också söka till andra magisterprogram i Finland eller utomlands.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex/Katu) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands. Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.