Karriär

Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier i en utbildning som leder till magisterexamen eller söka dig ut i arbetslivet, t.ex. till olika uppgifter inom utbildning, utveckling och planering.
Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Kompetens

I kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan man studera till ämneslärare i biologi. Studierna i undervisningsämnena (biologi och ett annat undervisningsämne, t.ex. geografi) samt miljövetenskaper  ingår i kandidatexamen, men ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter genomfört kandidatprogram kan den studerande övergå till något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen. Oftast tillämpas ett anmälningsförfarande två gånger per år.

Från kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan man fortsätta studierna i ett av följande magisterprogram:

Du kan också söka till andra magisterprogram i Finland eller utomlands.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex/Katu) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands. Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.Bekanta dig med hur det var att avlägga en tvåspråkig examen? Våra alumn berättar.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Alumnberättelse: Erika

Hur är det att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex)? Våra alumn berättar om sina erfarenheter.

Studietid vid Helsingfors universitet: 2015–2021

Utbildningsprogram: Miljövetenskaper (kandidat), Environmental Change and Global Sustainability (maisteri)

Skolutbildningsspråk: finska

Nuvarande arbetsplats: Aalto universitetet

 

Vad fick dig att inleda dina Tvex-studier och hur bra kunde du svenska då du började?

Jag läste om Tvex för första gången när jag tog emot min studieplats och blev entusiastisk av möjligheten av att förbättra min svenska. Till början var jag tveksam om mina förmågor räcker för jag hade läst B-svenska i gymnasiet och hade inte använt svenska på sju år. I början var mina språkkunskaper väldigt rostiga.

Kan du ge ett konkret exempel på en situation då du har haft nytta av din tvåspråkiga expertis i arbetslivet? 

Det har varit lätt för mig att motivera min språkkunskap konkret i arbetsansökningarna och i mitt CV.

Vad har du för hälsning till någon som funderar på att börja Tvex? 

Språkkunskaper är en rikedom och Tvex är ett roligt och utmanande sätt att lära sig svenska. Tvex kräver att man går utanför sin egen bekvämlighetszon men det lönar sig om du på riktigt vill lära dig det andra inhemska språket!