Forskning

Universitetsundervisningen baserar sig alltid på senaste forskning.

Kandidatprogrammets undervisning och forskningen i ämnet anknyter till aktuella och viktiga frågor, t.ex. ekosystemens verksamhet, cirkulationen av ämnen, sambandet mellan atmosfären samt jord- och vattenekosystemen och miljöpolitik och –ekonomi.Du kan läsa mer om forskningen på fakultetens sida för forskning.